1. vorige
  2. volgende

MCF geeft uitleg over verkoop Warenhuis Kersten

De Moravian Church Foundation (MCF) heeft bij hoge uitzondering een reactie gepubliceerd over de verkoop van Warenhuis Kersten. Sinds de verkoop eind 2013 is er nogal wat publiciteit geweest hierover, waardoor MCF besloten heeft informatie te verstrekken. Warenhuis Kersten is volgens de verklaring reeds meer dan twintig jaar een verliesgevend bedrijfsonderdeel, dat de inkomsten van de holding en de inkomsten van MCF heeft uitgehold, omdat het overeind is gehouden door de resultaten van andere, winstgevende bedrijfsonderdelen van Kersten.

Dit beleid van ‘kruissubsidie’ heeft er mede toe geleid dat Kersten jarenlang aantrekkelijke groeimogelijkheden bij de winstgevende werkmaatschappijen onvoldoende heeft kunnen benutten en dat als gevolg hiervan Kersten’s groei aanzienlijk is geremd. Al die jaren zijn eventuele mogelijkheden voor verbetering van de situatie van het Warenhuis uitputtend onderzocht. Daartoe zijn vele alternatieven bezien en tegen het licht gehouden, maar geen daarvan bood afdoende structurele oplossingen, terwijl de bestaande, verlieslatende situatie, niet langer kon worden gecontinueerd.
Daarnaast bleek uit rapporten van externe experts dat de staat van onderhoud van het warenhuis een groot veiligheidsrisico en brandgevaar in zich draagt. Daarom is het Warenhuis enige tijd geleden ook gesloten. Continuering van het gebruik was niet verantwoord.

Duurzame oplossing niet mogelijk
In 2010 heeft de raad van commissarissen van Kersten ingestemd met de verkoop van het Warenhuis. Het bleek niet mogelijk te zijn een duurzame oplossing te vinden voor het verlieslatende gebouw. Het operationeel houden van het gebouw uit een oogpunt van veiligheid, op basis van inzichten van experts, was niet verantwoord.
Juist vanwege het bijzondere karakter van het Warenhuis is niet lichtvaardig tot verkoop besloten, stelt de MCF. Meer dan tien jaar is gezocht naar andere financieel verantwoorde en dragelijke mogelijkheden, inclusief aanpassingen van het businessmodel van volledig beheer en exploitatie van het gebouw tot verhuur aan derden. Het is niet mogelijk gebleken het Warenhuis van een reeds jarenlang sterk financieel verlieslatend bedrijf te transformeren tot een dat geen verlies maakt en niet (langer) door de winsten van andere bedrijven overeind moet worden gehouden. Tot op dit moment is er geen perspectief dat een financieel verantwoorde bedrijfsvoering voor de toekomst mogelijk maakt.

Het besluit tot verkoop is in oktober 2010 tijdens een bijeenkomst van de raad van commissarissen op Aruba genomen. Een delegatie van de MCF is kort daarna naar Suriname gereisd om het Provinciaal Bestuur hierover omstandig te informeren. Dat gesprek heeft eind oktober 2010 plaatsgevonden. Daarna is het Warenhuis in de stille verkoop geplaatst. Hoewel er steeds belangstelling is geweest en er in de loop der tijd serieuze gegadigden waren heeft het tot september 2013 geduurd, voordat er een aannemelijk bod is ontvangen. Na afronding van de onderhandelingen is eind oktober 2013 de verkoopovereenkomst gesloten.

In de overeenkomst zijn bepalingen opgenomen over bescherming van de aanwezige gedenktekens, over het plaatsen van een nieuw gedenkteken en over beperkingen in het toekomstige gebruik van het gebouw. Dit kettingbeding betreft o.a. activiteiten die ingaan tegen de goede zeden, en dat kerkdiensten in de Grote Stadskerk geen hinder mogen ondervinden. Daarnaast zal een stukje grond aan de EBGS worden overgedragen, waardoor een ononderbroken grens met het terrein van de Grote Stadskerk ontstaat.

U kunt de volledige publicatie hier downloaden.
  1. warenhuis 9
  2. verkoop 6
  3. mcf 5
  4. kersten 5
  5. gebouw 4