In Suriname zitten per april van dit jaar 37 Nederlanders in een gevangenis

DEN HAAG - In Suriname zitten per april van dit jaar 37 Nederlanders in een gevangenis. Zo’n 54 procent van deze groep zit vast voor een drugdelict. Eén van hen heeft een dubbele nationaliteit. Van de 37 personen die vastzitten zijn 32 man. Dit blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse regering naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Veel van de veroordeelde personen zijn van Surinaamse origine. 

"Dit is een extra belasting voor de al overvolle cellen in Suriname", reageert advocaat Soerin Jankie uit Hoofddorp in Nederland op vragen van de Ware Tijd. Hij pleit voor overleg tussen Justitie Suriname en Nederland om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Dat zou Suriname goedkoper uitkomen. "Een andere mogelijkheid is dat met Nederlandse hulp het aantal cellen wordt uitgebreid. Ook Nederland heeft belang bij een oplossing, want het land moet ervoor waken dat er geen mensenrechten worden geschonden tegen zijn onderdanen."

Dat meer dan de helft van de Nederlandse gedetineerden bij drugssmokkel betrokken is geweest is voor Jankie geen verrassing. Het is in zekere mate een uitvloeisel van de honderd procent controle op Schiphol. Nederland eist van Suriname dat er ook op de Surinaamse luchthaven passagiers grondig gecontroleerd worden op verboden middelen, zoals drugs. Suriname voert de afgelopen jaren duidelijk een verscherpt beleid op dat vlak, wat tot uiting komt in het verhoogde aantal aanhoudingen op de luchthaven in vergelijking tot vroeger.

  1. suriname 6
  2. nederland 4
  3. nederlandse 3
  4. procent 2
  5. personen 2