Voorspellingen nieuwe regering


Gender voorspelling

Naast de 15 vrouwen in De Nationale Assemblee, krijgt Suriname de eerste vrouwelijke minister van Politie & justitie. Zo wordt op het ministerie van Justitie en politie Lucretia Redan de eerste vrouwelijke minister van Justitie en Politie.

De momenteel fungerende Surinaamse zaakgelastigde in het Koninkrijk der Nederlanden, Lucretia Redan, lijkt de gedoodverfde favoriet voor de functie als eerste vrouwelijke minister van Justitie & Politie van Suriname.

In 2020 is Suriname rijp voor het eerste vrouwelijke staatshoofd, de eerste vrouwelijke president en regeringsleider. De gedoodverfde kandidaat daarvoor is de huidige first lady Ingrid Jolanda Bouterse-Waldring. Haar buitenlandse voorgangsters worden hier gerangschikt middels een link met een lijst van landen met een vrouw als staatshoofd of regeringsleider.

De arts en BEP-voorzitter, Celsius Waterberg, wordt de minister van Volksgezondheid. Hij was allereerst in het derde kabinet-Venetiaan al minister van Volksgezondheid. Na de verkiezingen van mei 2010 bleef hij minister van Volksgezondheid in het kabinet-Bouterse 1, maar na de reshuffling c.q. de spanning, gekrakeel of meningsverschillen rond de wettelijke democratisch aangenomen Amnestiewet 2012 in de DNA, werd hij in de wacht gezet. Celsius Waterberg, ik zou zeggen driemaal is scheepsrecht.

DOE – voorzitter Carl Breeveld zal de politieke portefeuille bekleden van minister op het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Breeveld zal de ethiek, normen en waarden in de Surinaamse samenleving een enorme boost geven.

Winston Lackin, ministerie van Buitenlandse Zaken uit de regering Bouterse 1, blijft onverlet minister van Buza in de regering Bouterse 2.

De nieuwe Surinaamse ambassadeur in het Koninkrijk der Nederlanden in de regering Bouterse 2 zal afkomstig zijn uit de PALU-NDP. De ambassadeursposten Indonesia casu quo India zullen bemand worden door de groep/tweemansfractie Sapoen-Chitan bestaande uit Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan.

Ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt & Visserij en het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting worden bemand door tweemansfractie Sapoen-Chitan.

Edward Belfor, de huidige minister van Justitie & Politie in de regering Bouterse 1, zal in de regering Bouterse 2 de functie bekleden van minister met de portefeuille van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dan wel zal hij het nieuwe hoofd van de Commissie Veiligheid Ordening Goudsector/mineralen worden.

Verdere voorspellingen over de formatie van de regering Bouterse 2 laat ik verder aan uw eigen politiek-filosofische ideeën over.

PS.
Mijn politieke-diplomatieke filosofische ideeën zullen zeker door enkele gegadigden in mijn analyses waarschijnlijk niet in dank worden afgenomen.

Bij voorbaat mijn excuses.

Roy Frits Lansdorf

  1. minister 10
  2. bouterse 8
  3. ministerie 6
  4. regering 6
  5. vrouwelijke 5