Somohardjo: ‘Als oudste gekozen DNA-lid zal ik mijn taken moeten vervullen’

Na de verkiezingen (binnen uiterlijk dertig dagen), wordt het oudste lid in jaren aangesteld en beëdigd als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblée, zodat de eerste vergadering van het parlement gehouden kan worden. In deze vergadering onderzoekt De Nationale Assemblee de geloofsbrieven van haar nieuwe leden en beslist over de geschillen, welke aangaande die geloofsbrieven of de verkiezing zelf opkomen. Indien er meer leden zijn, die in aanmerking zouden kunnen komen voor aanwijzing als oudste lid, beslist het lot wie van hen als de fungerende voorzitter optreedt, schrijft artikel 66 van de Grondwet voor.
Paul Somohardjo die momenteel de oudste gekozen lid in jaren is (72 jaar), is voor vrijdag 26 juni door de president uitgenodigd voor de beëdiging als fungerend voorzitter van DNA. Op de eerste vergadering worden de overige 50 leden geïnstalleerd, waarna er gelijk een nieuwe voorzitter wordt verkozen. Nadat deze nieuwe voorzitter de voorgeschreven eed, verklaring of belofte heeft afgelegd, wordt de leiding van de vergadering en het parlement overgedragen door de fungerende voorzitter aan de nieuw gekozen voorzitter en neemt hij weer plaats tussen de rest van de assembleeleden.
‘Het is de wet die dit voorschrijft. Je kunt de wet niet weigeren’, zegt Somohardjo. Volgens Somohardjo ligt het niet aan zijn belangstelling als het om de wet gaat. ‘Als oudste gekozen DNA-lid zal ik mijn taken moeten vervullen. Dit is niet de eerste keer dat ik voorzitter van het parlement ben. We zullen in de Grondwet nagaan wat mijn taken en bevoegdheden zijn en de rechtsregels naleven’, aldus Somohardjo.

Kavish G.

  1. voorzitter 8
  2. oudste 4
  3. lid 4
  4. vergadering 4
  5. somohardjo 4