1. vorige
  2. volgende

Belastingdienst levert senior controleambtenaren af

De geslaagden worden geflankeerd door de directeur der Belastingen, Cornelis van Dijk, de inspecteur der Directe Belastingen, Joan Veldhuizen, hoofd Opleidingscentrum Financiёn Mahinder Gobardhan en enkele leden van het managementteam van de Inspectie der Directe Belastingen

Negen ambtenaren van de Belastingdienst hebben op 20 juni 2014 hun diploma in ontvangst genomen. De opleiding tot senior controleambtenaar is bestemd voor ambtenaren die over voldoende vakkennis en vaardigheden moeten beschikken om zelfstandig een boekenonderzoek te doen bij middelgrote tot grote belastingplichtigen. Cornelis van Dijk, directeur der Belastingen, zei dat de Belastingdienst zal blijven investeren in de medewerkers, maar dat hij niet tevreden is met het behaalde resultaat. Binnenkort zal er een verkorte fiscale opleiding starten om een betere aansluiting met de praktijk te hebben. Ook wordt er naar mogelijkheden uitgekeken om na deze studie een voortgezette fiscale opleiding te starten. Verder gaf Van Dijk aan dat de Belastingdienst alle input wil terugverdienen en terugzien via de output. Inspecteur der Directe Belastingen, Joan Veldhuizen, benadrukte dat met het behalen van het diploma tot senior controleambtenaar het nu aan de medewerkers zal liggen om zich te bewijzen binnen de dienst. Er zal veel inzet, zelfstudie en investering nodig zijn om dit beroep te kunnen uitoefenen. Volgens Mahinder Gobardhan, hoofd Opleidingscentrum Financiën, heeft de opleiding langer geduurd dan gepland was, omdat er extra lesuren zijn toegevoegd om de vakinhoudelijke kennis en kwaliteit te verbeteren. Het gaat in deze om de modules Controle Techniek II en Winst II. Aan de training hebben belastingambtenaren uit Paramaribo en Nickerie deelgenomen. De opleiding heeft 3 jaar geduurd.

  1. opleiding 5
  2. belastingen 4
  3. dijk 3
  4. directe 3
  5. belastingdienst 3