1. vorige
  2. volgende

Keuringsinstanties stellen ultimatum aan STKM

Binnen uiterlijk een week moet de Stichting Toezicht Keuringen Motorrijtuigen (STKM) haar beleid herzien. Zij dient de maatregel, waarbij alle keuringsinstanties per uur maximaal slecht 3 auto’s moeten keuren, te veranderen. Als de STKM dit niet doet, dan zal de Vereniging van Keuringsinstanties Suriname (VKS) naar de rechter stappen. Ook zal de toezichthoudende stichting onmiddellijk moeten aangeven wanneer de volgende training tot keurmeester van start gaat, aangezien zij al 4 jaar lang geen opleiding heeft verzorgd voor de sector. Het ultimatum gaat in nadat de STKM deze week een brief van de keuringsinstanties zal hebben ontvangen. Tot dit besluit is de VKS gekomen op haar ledenvergadering van vorige week. Op de ledenvergadering werd erop aangedrongen om aan de STKM duidelijk te maken dat de leden serieus zijn met het gestelde ultimatum. Zij voelen zich benadeeld door de maatregel van de stichting om maar 3 auto’s per uur toe te staan voor de keuring. Zij vinden dat de stichting niet zomaar een maximum kan stellen. Er moet een maximum komen op basis van de aanwezige apparatuur en het aantal keurmeesters per keuringsinstantie. ‘Dit besluit van maar 3 auto’s is gebaseerd op de aanwezigheid van maar 1 keurmeester, 1 rembank, 1 put en 1 brug’, staat in de notulen van de vergadering. Verder merken de ondernemers dat zij door de maatregel genoodzaakt worden om overtollig personeel af te vloeien. Tevens werkt het besluit van de STKM onnodige lange wachttijden en het rijden van keuringstation naar keuringsstation in de hand.

Keuringsinstanties voelen zich beledigd
De VKS vindt dat de STKM (Stichting Toezicht Keuring Motorvoertuigen) hun goede naam door het slijk heeft gehaald door de burgerij op te roepen op te passen voor alle keuringsinstanties. Anil Nankoesing, voorzitter van VKS, zegt dat juist de maatregelen van de STKM de ondernemingen langzaam dooddrukken, zorgen voor lange wachttijden en een heleboel loperij voor de klanten. Volgens Nankoesing heeft de VKS 2 maanden lang al een oplossingsmodel klaar voor de gerezen problemen. De maatregel om maar 3 auto’s per uur te keuren, is niet in goede aarde gevallen bij de ondernemers. ‘Ik vind dat de STKM per bedrijf moet gaan kijken naar de infrastructuur en de bemanning en dan op basis daarvan bepalen hoeveel wagens er gekeurd kunnen worden per uur. Als de situatie zo blijft, dan worden wij die willen ondernemen en de know-how hebben maar doodgedrukt. Uiteindelijk zullen wij genoodzaakt zijn overtollig personeel weg te sturen’, zegt een ondernemer.

Verder wordt vernomen dat de STKM sinds de keuringen zijn begonnen, geen nieuwe trainingen dan wel refreshmentscursussen heeft gedraaid voor de bedrijven. De eerste vergunning van 2010 was een jaar geldig. Toen is beloofd dat er een refreshment zou volgen, hetgeen is uitgebleven tot nu toe. Middels een officieel schrijven heeft de stichting toen de vergunning verlengd tot onbepaalde tijd. Voor een refreshmentcursus wordt er al SRD 1000 per persoon betaald. Wie voor de eerste keer de training volgt, betaalt SRD 2000 per persoon. Landelijk zijn er al 50 keuringsinstanties voor 3 categorieën motorrijtuigen. Personenwagen en gewone pick-ups worden sinds januari voor SRD 90 gekeurd. Grote pick-ups en bussen vanaf een bepaalde tonnage voor SRD 178 en vrachtwagens voor SRD 340. De Vereniging van Keuringsinstanties Suriname is opgericht voor het behartigen van de belangen van de AJK (Algemene Jaarlijkse Keuring)-sector. De keuringsstandaard is op een behoorlijk niveau en grotendeels afgeleid van een vergelijkbaar met de Europese standaard.

  1. stkm 9
  2. keuringsinstanties 7
  3. stichting 6
  4. vks 5
  5. srd 5