Somohardjo beëdigd tot fungerend voorzitter DNA

Paul Somohardjo beedigd als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith) Paul Somohardjo (72) is zojuist in een korte plechtigheid door staatshoofd Desi Bouterse beëdigd als fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Hij zal de eerste vergadering uitschrijven, die gepland is voor dinsdag 30 juni. Dan zullen de overige gekozen kandidaten worden beëdigd en toegelaten. Dit gebeurt nadat ze de eed of belofte hebben afgelegd en hun geloofsbrieven goed zijn bevonden.

Het is bijzonder druk in het Congresgebouw waar de beëdiging heeft plaatsgevonden. Oude Assembleeleden en de toekomstige zijn getuige geweest van dit plechtige moment. Bij aankomst ter plekke nam Somohardjo plaats op de eerste rij, naast Ronnie Brunswijk, voorzitter van ABOP.

Somohardjo heeft als eerste Assembleelid de volgende belofte afgelegd, die vastgelegd is in artikel 65 van de grondwet. De belofte werd voorgelezen door Eugene van de San, directeur kabinet van de president. Somohardjo werd bijgestaan door een geestelijke.

"Ik verklaar, dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot fungerend voorzitter van De Nationale Assemblee aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.
Ik beloof dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk.
Ik beloof, dat ik het ambt van fungerend voorzitter nauwgezet zal vervullen.
Ik beloof, dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen.
Ik beloof gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen.
Ik beloof trouw aan de Republiek Suriname.
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig (Dat verklaar en beloof ik").

Somohardjo zal vandaag nog naar het gebouw van De Nationale Assemblee gaan om zijn werkzaamheden als fungerend voorzitter te verrichten. Diverse zaken zijn reeds voorbereid door de vorige Assembleevoorzitter Jennifer Simons. Zij wordt door de NDP weer voorgedragen als Assembleevoorzitter. Melvin Bouva wordt de nieuwe vicevoorzitter. De verkiezing van de nieuwe leiding van DNA vindt ook dinsdag plaats, deelde de president mee.
  1. somohardjo 6
  2. voorzitter 6
  3. beloof 6
  4. fungerend 5
  5. nationale 4