Column: Politieke Borrelpraat (PBR) deel 258

“Zo, wat een interessant gehaal en getrek over dat terugroepen van die twee volksvertegenwoordigers.”“Het zoveelste geval waaruit blijkt dat een wet op uiteenlopende manieren geïnterpreteerd kan worden.”“Waarvoor heb je dan wetten, vragen velen zich af.”“Om juristen werk te geven om ons uit te leggen wat zo een wet kan inhouden, natuurlijk.”“Maar DNA-oudste, momenteel onze eerste nieuwe volksvertegenwoordiger, zegt een punt te hebben: een gekozen verklaarde volksvertegenwoordiger hoeft nog geen beëdigd assembleelid te zijn om teruggeroepen te worden.”“Maar waaruit kan dan onomstotelijk gehaald worden dat hij of zij nu al weggelopen of overgelopen is?”“Tja, daar zit het zwakke punt van die redenering. Als een gekozen verklaarde volksvertegenwoordiger beëdigd is als assembleelid en aan de DNA-voorzitter schriftelijk verklaart dat hij een aparte fractie gaat vormen, dan is daarmee onomstotelijk aangetoond dat hij niet meer behoort tot de partij waarvoor hij is gekozen.”“Zo, dus dan is de vraag nu: met welk harde bewijs kan aangetoond worden dat de twee heren uit hun partij zijn gestapt?”“Nou, ze hebben hard en duidelijk in het openbaar verklaard dat zij een aparte fractie zullen vormen in DNA; ik heb hier een filmopname van een persconferentie waar ze dat duidelijk zeggen.”“Nee, doe geen moeite, ik heb het al gezien en heb echt geen zin die opgeblazen politieke klucht nog eens te zien. Ik bedoel: is dat kwetteren via de pers dat zij iets gaat doen een harde juridische grondslag voor hun overlopen?”“Ik denk van wel. Als ik je via de pers uitmaak voor een %$#*& en je klaagt me aan wegens belediging in het openbaar, dan is dat toch een grondslag voor een kort geding tegen jou?”“Ja, sowieso, maar we hebben het hier over officieel uit een partij stappen, want je wordt officieel teruggeroepen. Zijn daar geen procedures voor of kan je dat gewoon mondeling via een persmedium doen?”“Ik denk dat iemand, gekozen verklaard of DNA-lid, pas uit een partij kan stappen als die dat schriftelijk aan de leiding c.q. de voorzitter van die partij heeft medegedeeld. Pas dan is zijn uittreden definitief en kan je met dat schrijven als bewijs de procedure van terugroeping op gang brengen.”“Dus dan heeft advocaat Kandhai gelijk als hij zegt dat dat deurwaardersexploot van Somo van nul en generlei waarde is.”“Ja, maar hij baseert dit op de stelling dat het terugroepen van een gekozen verklaarde volksvertegenwoordiger pas mogelijk is als die eerst toegelaten is tot DNA.”“En net daar denkt onze slimme Paul Pienter een gaatje gevonden te hebben: in die wet staat ‘volksvertegenwoordiger’ en geen ‘assembleelid’.“Maar de groep Sapoen heeft verklaard dat ze allen nog steeds lid zijn van PL. Ze zijn gewoon een vernieuwingsbeweging, lees: een Somo-afzetbeweging, binnen de partij.”“Maar in diezelfde vergadering zegt Raymond dat hij en die Chitan geen deel meer kunnen uitmaken van de PL-fraktie en een aparte fractie zullen vormen.”“Jonge, ongeduldige politieke haantjes willen meteen happen naar die zogenaamde vette kluif die hen wordt voorgehouden. In plaats dat ze rustig meeslijmen met hun voorzitter, zich rustig laten beëdigen, netjes zweren: zo helpe mij God Almachtig, en dan pas overgaan tot overlopen, weglopen, onderlopen, bovenlopen tot je moe wordt om te lopen.”“Inderdaad. Door nu al te springen en rond te bazuinen dat je dit en dat gaat doen omdat je voorzitter je toch zoveel pijn, pijn, en nogmaals pijn heeft gedaan, ow, wat erg, dan geef je diezelfde voorzitter alle gelegenheid om met tegenzetten te komen.”“Zoals die vermeende obstructie die hij wil plegen om de vergadering van 30 juni niet uit te schrijven.”“Maar volgens tante Jenny eindigt de zittingsperiode van de oude DNA op 30 juni en kan die alleen in een nootgeval bij wet verlengd worden.”“En dat noot-keval heet Paul Somo.”“Wie kan de huidige zittingsperiode dan verlengen.”“De zittende DNA, want die is nog steeds in functie totdat de akte van beëindiging wordt voorgelezen, wat met een hamerslag van de fungerend voorzitter wordt bekrachtigd, waarna de eerste vergadering van het nieuwe parlement meteen wordt geopend.”“En dan?”“Mijn gunst, mang. Lees dan die convocatie vanwege de Griffier die de nieuw gekozen en herkozen DNA-leden hebben gehad. Dan volgt agendapunt 4: Kiezing van de voorzitter en vicevoorzitter van DNA.”“Ja, maar Paul Pienter heeft een punt: die convocatie is namens hem door de Griffier getekend, terwijl hij daar niets van wist.”“Dus wat er ook gebeurt, die vergadering moet worden uitgeschreven, de geloofsbrieven van de nieuwe leden moeten worden onderzocht en daarna moeten de nieuwe leden door de fungerend voorzitter worden beëdigd.”“Maar de man praat vanavond hierover met de President en vraagt de nieuwe DNA-leden daarom om de convocatie aan te houden.”“Maar had men niet kunnen voorzien dat Paul de Chanteur zulke dingen zou doen als hij tot fungerend voorzitter zou zijn gekozen?”“Ik denk het wel, maar men moest hem volgens de grondwet als zodanig benoemen. En nu moet deze zelfde Paul zich aan diezelfde grondwet houden en doen wat hem is opgedragen.”“Maar als niet alle 51 nieuwe leden kunnen worden benoemd, omdat er onenigheid is over de geloofsbrieven van een paar, bijvoorbeeld omdat die intussen formeel door hun partij zijn teruggeroepen, wat dan?”“Dan worden alvast alle leden waar er geen onenigheid over bestaat ingezworen en wordt dan de oude DNA-periode afgesloten verklaard en opent de fungerend voorzitter de eerste vergadering van het nieuwe parlement. Alles moet naadloos aansluiten, want er mag geen minuut een DNA-loze periode zijn.”“Maar dan zou DNA dan onvolledig zijn, want niet alle 51 leden zijn nog ingezworen.”“Geen probleem. Zolang er minstens 26 zijn ingezworen die quorum willen verlenen, kan het nieuwe parlement draaien. En de nog niet-beëdigden kunnen altijd alsnog worden beëdigd. Dat is bij vorige DNA’s ook gebeurd.”“Maar dat juridisch conflict over het wel of niet teruggeroepen nieuwe DNA-leden, wat moet daarmee?”“Daar moet het wetgevend college, DNA dus, zich over buigen en bij meerderheid een beslissing nemen.” “Dan doen ze wat beters dan tegen elkaar op te schreeuwen, de zaal uit te lopen of onder de amandelbomen te gaan staan nietsdoen.”“Maar Somo wil dat gesprek met de president zeker gebruiken om wat muntjes uit de zaak te slaan.” “Nu begrijp ik waarom de president een gesprek onder “vier” ogen heeft gehad met toppers van de VHP en NPS.”“Om eventueel dwarsbomen van Somo wind uit de zeilen te nemen? Ach nee, ze hadden het over de bemensing van de Staatsraad.”“Ja dat is gezegd, maar heb je daar zo een topgesprek achter gesloten deuren voor nodig? Dat geloof ik niet.”“Dan wordt er nu politiek spel op hoog niveau gespeeld.”“Denk ik ook, want er zijn minstens twee zware, doorgewinterde politieke spelers aan tafel, beide met minstens 30 jaar politieke ervaring, Somo heeft zelfs meer dan 40 jaar ervaring in de politieke arena.”“Vergeet niet dat Paul door de grote Jopie Pengel is opgeleid om te fungeren als de Javaanse tak binnen de NPS, zodat Jopie voor Javaanse kiezers niet meer afhankelijk zou hoeven te zijn van externe partijen die hem steeds, toen al, chanteerden.”“Dus dat chanteren van elkaar is in feite al heel oud in de Surinaamse politiek.”“Volgens mij: zo oud als. Dus een goed politicus moet daar altijd rekening mee houden.” “In ieder geval gaan wij politiek spannende en leerrijke dagen tegemoet. Laten we daarop een rondje geven.”“Proost.”Rappa
  1. dna 13
  2. voorzitter 10
  3. nieuwe 9
  4. leden 8
  5. partij 6