Hooghart installeert nieuwe leden parlement in alle rust

Fungerend DNA-voorzitter Ronald Hooghart beëdigt de nieuw gekozen DNA-lid, Dewanchandrebhose Sharman van de VHP, de enige persoon die met voorkeurstemmen is gekozen bij de afgelopen verkiezingen (foto: Kevin Ngadimin)Ronald Hooghart, de fungerende voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), heeft alle overige 50 DNA-leden tijdens de eerste vergadering van onze volksvertegenwoordiging beëdigd en toegelaten tot het college. De nieuw gekozen leden mochten de eed of belofte in handen van Hooghart afleggen. De gekozen parlementariërs, Diepakkoemar Chitan en Raymond Sapoen, die deel uitmaken van de vernieuwingsbeweging van de Pertjajah Luhur (PL), zijn ondanks protesten van PL-voorzitter Paul Somohardjo toch beëdigd en toegelaten tot DNA. Somohardjo heeft eerder aangegeven een rechtszaak aan te spannen indien fungerend DNA-voorzitter Ronald Hooghart de twee PL-dissidenten toch toelaat tot het hoogste college van staat. Opmerkelijk was ook dat de PL-voorzitter zich ondanks zijn eigen protesten, toch voor de tweede keer heeft laten beëdigen. Het was even stil in de vergaderzaal toen de naam van Somohardjo werd opgeroepen. Na kort geaarzeld te hebben besloot de politicus zich toch door Hooghart te laten beëdigen. Somohardjo maakte de opmerking dat hij voor de tweede maal de eed aflegt. Hooghart gaf na afloop van de bijeenkomst aan journalisten te kennen dat hij soms het algemeen belang boven wettelijke regels moet laten prevaleren. Het toelaten van alle overige DNA-leden moest volgens hem op deze dag worden gedaan. Hij blijft erbij dat hij en Somohardjo goede vrienden zijn.

De geloofsbrieven van de beëdigde volksvertegenwoordigers werden in drie groepen onderzocht. De groep die de stukken van Sapoen onderzocht, oordeelde dat deze wel voldeden aan de wettelijke vereisten. Dit was anders bij Chitan. Hier maakten commissieleden Ronnie Brunswijk en Asiskoemar Gajadien bezwaren dat de brief van zijn partij PL, waarin de fungerende voorzitter wordt meegedeeld dat hij door de organisatie is teruggeroepen, ook bij de geloofsbrieven gevoegd had moeten worden. Omdat deze brief ontbrak, kon het onderzoek niet worden voltooid, vonden Brunswijk en Gajadien. Hooghart vroeg aan de overige beëdigde kandidaat-parlementariërs of zij bezwaren of opmerkingen hadden naar aanleiding van de mededeling van commissievoorzitter Anton Paal. Toen er vanuit de zaal, inclusief de PL-assembleeleden, geen bezwaren kwamen, stelde Hooghart vast dat Chitan was toegelaten.

Somohardjo heeft voor de aanvang van de openbare bijeenkomst reeds een brief naar zowel president Desi Bouterse als Hooghart gestuurd waarin hij zijn misnoegen over zijn recent ontslag kenbaar heeft gemaakt. De politicus blijft erbij dat het staatshoofd zijn boekje te buiten is gegaan door zulke maatregelen te treffen. Om de rust te behouden besloot hij de stap maar terug te doen. Het maakt voor hem niet uit of hij zelfs voor tien keren de eed zou moeten afleggen. Vooralsnog zal hij samen met zijn partij overwegen om al dan niet een rechtszaak tegen de twee PL-dissidenten aan te spannen. Volgens de politicus moeten zaken juridisch goed worden bekeken, voordat dergelijke stappen kunnen worden ondernomen. Alle 51 parlementsleden waren aanwezig. De oppositionele partijen VHP, AC/Abop, PL en de NPS hadden een dag eerder besloten aanwezig te zijn op de twee bijzondere vergaderingen. Er is maandag een gezamenlijke bijeenkomst gehouden in het VHP-hoofdkwartier De Olifant.

Aan de zijde van De Nationale Democratische Partij (NDP) was het opmerkelijk dat Ricky Kromodihardjo, directeur van SZF, toegelaten is tot het college. Bouterse had reeds eerder aangekondigd dat gekozen NDP-volksvertegenwoordigers in de komende regering bestuursfuncties niet mogen combineren met een functie als volksvertegenwoordiger. Ook Sergio Akiemboto, directeur van Grassalco, is toegelaten. Aan deze twee heren zijn ministersposten aangeboden. Hooghart sloot na de toelating van de nieuwe leden de zittingsperiode van de vorige DNA en opende de nieuwe.

De 51 geïnstalleerde DNA-leden zijn: Ronald Hooghart, Dew Sharman, Carl Breeveld, Ashwin Adhin, Edward Belfort, Gregory Rusland, Jennifer Geerlings-Simons (voorzitter), André Misiekaba, Riad Nurmohamed, Paul Somohardjo, Melvin Bouva (vicevoorzitter), Silvana Afonsoewa, Stephen Tsang, Celsius Waterberg, Rabin Parmessar, Patricia Etnel, Ricky Kromohardjo, Chan Santokhi, Soeresh Algoe, Raymond Sapoen, Rossellie Coutinho, Krishna Mathoera, Amzad Abdoel, Asiskumar Gajadien, William Waidoe, Jyotisch Jaggernath, Rashied Doekhie, Guiliano Snip, Jitendra Kalloe, Anton Paal, Remi Tarnadi, Mahinder Jogi, Naomi Samidin, Diepakkoemar Chitan, Sheilendra Girjasing, Rajiv Ramsahai, Jenny Warsodikromo, Ingrid Karta-Bink, Ronnie Brunswijk, Grace Watamaleo, Marinus Bee, Patrick Kensenhuis, Jennifer Vreedzaam, Glenn Sapoen, Sergio Akiemboto, Diana Pokie, Frederik Finisie, Erwin Linga, Rudolf Zeeman, Dinotha Vorswijk en Louise Nading.

FR

  1. hooghart 11
  2. dna 9
  3. voorzitter 7
  4. somohardjo 7
  5. gekozen 5