DNA nu compleet; iedereen toegelaten ondanks bezwaar

Gekozen volksvertegenwoordigers in drie groepen toegelaten tot DNA. (Foto: Raoul Lith) Alle 51 gekozenen volksvertegenwoordigers zijn toegelaten tot De Nationale Assemblee (DNA). Twee commissies hebben zich gebogen over de geloofsbrieven. De oppositie is tegen de toelating van Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. De commissieleden uit de oppositie vonden dat het schrijven van Pertjajah Luhur deel moest uitmaken van de geloofsbrieven. Deze partij heeft het tweetal teruggeroepen omdat zij te kennen hebben gegeven een eigen fractie te zullen vormen.

Anton Paal, voorzitter van een van de twee onderzoekscommissies, stelde dat de meerderheid van mening is dat in de grondwet duidelijk staat waar de geloofsbrieven uit bestaan. Op grond daarvan is het bezwaar van de commissieleden Ronnie Brunswijk en Asiskumar Gajadien niet valide. In de eerste commissie werden de geloofsbrieven van Chitan geldig bevonden. Hij is toegelaten als Assembleelid door fungerend voorzitter Ronald Hooghart.

André Misiekaba, die voorzitter is van de tweede onderzoekscommissie, rapporteerde dat Rossellie Contino ook lid is van de Staatsraad. Het lidmaatschap van De Nationale Assemblee en dat van de Staatsraad kunnen niet gecombineerd worden. Cotino heeft een brief geschreven naar de Staatsraad om het lidmaatschap van dat orgaan op te zeggen. Op grond daarvan is zij ook toegelaten tot De Nationale Assemblee.

Sapoen maakte deel uit van de laatste groep die toegelaten werd tot het hoogste college van Staat. Brunswijk en Gajadien maakten ook bezwaar tegen zijn toelating, maar de meerderheid van de commissie was het niet eens hiermee, deelde Paal mee. Hij merkte op dat allen beantwoorden aan de eisen zoals vastgelegd in de grondwet. Ook Sapoen werd toegelaten. Nu is De Nationale Assemblee compleet en gaat zo meteen over tot de verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter. Hooghart zei blij te zijn dat de toelating van de leden vrij goed is geschied. De zittingsperiode van de vorige Nationale Assemblee is afgesloten na het voorlezen van een akte en een hamerslag. De nieuwe zittingsperiode is vanaf nu aangevangen.
  1. toegelaten 6
  2. nationale 5
  3. assemblee 5
  4. geloofsbrieven 4
  5. voorzitter 4