De eerste zitting van het nieuwe parlement begint niet zoals geconvoceerd om 10

PARAMARIBO - De eerste zitting van het nieuwe parlement begint niet zoals geconvoceerd om 10.00 uur ’s morgens. Ofschoon alle gekozen assembleeleden al in het gebouw van De Nationale Assemblee waren gearriveerd, ging de schel pas rond tien voor half elf. Toen kwamen de gekozen volksvertegenwoordigers in de rij de vergaderzaal binnenlopen. 

Achter de regeringstafel zaten naast vicepresident Robert Ameeralie, ook de ministers van Handel en Industrie, Buitenlandse Zaken, Financien, Reginale Ontwikkeling, Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer, Arbeid, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Natuurlijke Hulpbronnen.

Om half tien opende fungerend-voorzitter Ronald Hooghart de bijzondere openbare vergadering. De ministers Edwartd Belfort, Ashwin Adhin, Suresh Algoe en Rabin Parmessar die gekozen zijn in het parlement zaten niet achter de regeringstafel, maar in de zaal. Amzad Abdoel legde als eerste de belofte af in handen van fungerend voorzitter Hooghart. Paul Somohardjo, die aanvankelijk als fungerend voorzitter zou optreden, maar zondag vanwege een controverse met de president van zijn taken werd ontlast, zat ook als gewoon gekozen lid in de vergaderzaal. President Desi Bouterse was afwezig toen de parlementariers beëdigd. Hij kwam pas naar de buitengewone vergadering waarin ze een uur later werden toegelaten nadat hun geloofsbrieven goed waren bevonden.

  1. gekozen 4
  2. fungerend 3
  3. voorzitter 3
  4. parlement 2
  5. uur 2