Geloofsbrieven worden in drie groepen onderzocht

Fungerend voorzitter Ronald Hooghart in afwachting op de toelating van de eerste groep. (Foto: Raoul Lith) De geloofsbrieven van de beëdigde volksvertegenwoordigers worden in drie groepen onderzocht. Fungerend voorzitter Ronald Hooghart heeft twee commissies benoemd die zich buigen over de geloofsbrieven. Ook zijn geloofsbrieven moeten worden onderzocht.

De volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven worden onderzocht, worden toegelaten wanneer hun documenten goed bevonden zijn. Tot dan moeten ze elders in het gebouw wachten. Hooghart blijft wel aanzitten omdat hij fungerend voorzitter is en de zaal niet kan verlaten. De buitengewone openbare vergadering wordt bijgewoond door president Desi Bouterse.

Om toegelaten te worden tot het hoogste college van Staat moeten de volksvertegenwoordigers beschikken over een proces-verbaal, eedsformulier, uittreksel uit het geboorteregister en een verklaring van openbare betrekkingen. Dit alles bij elkaar zijn de geloofsbrieven.
Additioneel is ook vereist: nationaliteitsverklaring, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, kennisgeving van aanvaarding en curriculum vitae.
  1. geloofsbrieven 5
  2. fungerend 3
  3. voorzitter 3
  4. hooghart 3
  5. volksvertegenwoordigers 3