RO installeert dr- en rr-leden vanaf 7 juli

Schema voor beëdiging van de dr- en rr-leden. De 116 districtsraad- (dr) en 752 ressortraadsleden (rr-leden) worden van 7 tot 27 juli beëdigd en geïnstalleerd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Wanneer de president en vicepresident niet gekozen worden in De Nationale Assemblee, zal de Verenigde Volksvergadering (VVV) worden gehouden.

De uitslag van de verkiezingen is vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau op 15 juni en bindend verklaard door het Onafhankelijk Kiesbureau op 19 juni. Het is een wettelijke verplichting om na het bindend verklaren van de verkiezingen, binnen 30 dagen de gekozen parlementariërs en districts- en ressortraadsleden te installeren. De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de dr- en rr-leden te beëdigen en te installeren.

De dr-leden moeten de eed of belofte afleggen bij minister Stanley Betterson. Bij de rr-leden geschiedt de beëdiging door de diverse districtscommissarissen.
Op 7 juli vindt de beëdiging en installatie van dr- en rr-leden van Paramaribo plaats. Zij moeten na de installatie direct hun eerste vergadering houden, waarbij de geloofsbrieven worden onderzocht en een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt gekozen.

De nieuwe dr- en rr-leden krijgen een nieuwe badge. Dit om te voorkomen dat de gewezen regionale vertegenwoordigers die hun badge niet hebben ingeleverd, onrechtmatig gebruik hiervan kunnen maken, meldt het ministerie van Regionale Ontwikkeling
  1. leden 7
  2. regionale 4
  3. beediging 3
  4. ontwikkeling 3
  5. gekozen 3