1. vorige
  2. volgende

Kunsproject pikin slee paramaribo nederland connection


De Federatie van Beeldende Kunstenaars in Suriname(FVAS) heeft in de eerste helft van 2015 een kunstproject uitgevoerd in samenwerking met de kunstenaars aangesloten bij Stichting Totomboti, de vrouwengroep Fiti A Wan beide gevestigd te Pikin Slee, en ‘Burospelen’, Nederland.

Het project was gericht op het samenwerken tussen kunstenaars uit verschillende culturen, waarbij wederzijds respect voor elkaar centraal staat. Binnen het project zijn voornamelijk de wensen van de mensen uit Pikin Slee als uitgangspunt genomen.

Binnen dit kader, zijn door de kunstenaars van Totomboti realistische portretten gemaakt en is door de vrouwen van Fiti A Wan een begin gemaakt met een ecologisch verantwoorde tassenlijn, karakteristiek voor Pikin Slee.
In samenwerking met de J.A.M. Willebrandschool, is er ook een vakantieschool met een educatief programma voor Kunst en Milieu georganiseerd. In dit programma was onder andere het werken met natuurmateriaal opgenomen.

Het project wordt op 4 juli 2015 gepresenteerd samen met een expositie van Arts & Crafts van Totomboti en een tassenshow van de eerste productie tassen van Fiti A Wan.

Deze presentatie, expositie en tassenshow zijn van 19.00 – 21.00 uur en worden gehouden op de eerste verdieping van het VAT gebouw, Kleine Waterstraat 1 te Paramaribo. Iedereen is van harte welkom en de toegang is vrij.

Wilt u verzekerd zijn van een zitplaats, dan kunt u er een reserveren. Uw plaats wordt echter weggegeven als u er om half 8 nog niet bent. Reserveringen: of app naar +5978818040

Het project wordt financieel ondersteund door de Nederlandse Ambassade en het GEF Small Grants Programme.

  1. kunstenaars 4
  2. project 4
  3. totomboti 3
  4. fiti 3
  5. wan 3