1. vorige
  2. volgende

VHP: Emancipatieproces moet worden voortgezet

Vandaag 1 juli is het precies 152 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in Suriname. De feestdag 1 juli heet Keti Koti, wat staat voor het verbreken van de ketenen. Op deze dag zullen wij in harmonie de formele afschaffing van de slavernij herdenken. Het herdenken van de afschaffing van de slavernij betekent voor de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP): het verzetten tegen elke vorm van slavernij, in ons zelf, in onze samenleving en wereldwijd. De bevrijding uit de ketenen van de slavernij markeert de ontworsteling aan langdurige en wrede onderdrukking; wij dienen doordrongen te zijn van de enorme fysieke en geestelijke offers die ten grondslag hebben gelegen aan het streven naar lotsverbetering van de nazaten van de slaven. Wij van de VHP kunnen ons voorstellen wat het betekent om tegen de wil in te worden onttrokken uit een vertrouwde omgeving. En bovendien onder zeer erbarmelijke omstandigheden tot zware arbeid te worden gedwongen en structureel te worden mishandeld en vernederd. De slavernij is een donkere bladzijde uit onze geschiedenis. De VHP vindt dat de afschaffing van de slavernij een moment is om terug te kijken naar het verleden zodat we lessen kunnen leren uit het verleden om een betere toekomst op te bouwen. Een toekomst opbouwen met respect voor elkaars opvattingen. Een respect, dat gebaseerd moet zijn op vrijheid.Na de afschaffing van de slavernij is de mentale slavernij, de ideologie van racisme en de politiek-economische structuur blijven voortbestaan en de erfenis ervan is nog steeds zichtbaar. Zelfs na 152 jaar afschaffing van dit mensonterend systeem zijn de gevolgen nog zichtbaar in ongelijkheid. Het ligt aan ons allen om het proces van emancipatie voort te zetten.Wij moeten het emancipatieproces voortzetten tot dat de volledige vrijheid, gelijkheid en broederschap tussen alle mensen ongeacht kleur en achtergrond is volbracht. Wij moeten vooruit blijven bewegen en onszelf blijven ontwikkelen maar dat kan alleen wanneer wij onze lessen uit het verleden leren die wij in het heden kunnen toepassen voor een betere toekomst.Hoewel de slavernij formeel is afgeschaft, hebben wij heden ten dage te maken met moderne slavernij. Wie nog steeds niet bereid is kennis te nemen van de moderne slavernij, zou toch met enige regelmaat moeten schrikken. Mensenhandel is de moderne slavernij. De slachtoffers van moderne slavernij zijn vrijwel altijd de armen. In de praktijk kunnen die in veel landen fluiten naar recht, ze zijn machteloos.De belangrijkste voedingsbodem voor de moderne slavernij is volgens de Walk Free Foundation (WFF), niet de armoede, zoals vaak wordt gedacht, maar corruptie. Door omkoping, eigenbelang en belangenverstrengeling worden wetten tegen slavernij vaak niet gehandhaafd. De regering moet mensenhandel voorkomen en bestrijden. De regering dient de mensenhandel zeer serieus te nemen. De VHP is voorstander van een harde aanpak van mensenhandel, een keiharde aanpak is noodzakelijk. In Suriname worden kinderen nog steeds gebruikt om in diepe putten op zoek te gaan naar goud. Die kinderen hebben weliswaar hun vrijheid om te gaan en staan waar ze willen, maar ze hebben niet meer de economische vrijheid om mens te zijn zoals zij dat zouden willen. Kinderen horen op school, de overheid dient een eind te maken aan deze moderne slavernij. De VHP beoogt de verheffing van de totale gemeenschap naar hogere niveaus van welzijn en welvaart. De drijvende kracht hiertoe is volgens de partij de eenheidsgedachte, waarin het proces van natievorming leidend is.De VHP wil een vrolijke toekomst, een toekomst zonder uitbuiting en zonder ketenen. Dat is een toekomst waar we met zijn allen aan moeten werken. Wij moeten aan de juiste knoppen draaien om de juiste verhoudingen tussen mensen te krijgen, wij moeten pleiten voor acceptatie en saamhorigheid. De VHP feliciteert de gemeenschap met de herdenking van de afschaffing van de slavernij. De partij wenst het hele volk een gezegende en vredige Keti Koti of Manspasi dey toe.
  1. slavernij 18
  2. vhp 7
  3. afschaffing 6
  4. moderne 6
  5. toekomst 5