1. vorige
  2. volgende

Werkzaamheden ow na schade door rukwinden


Het ministerie van Openbare Werken(OW) is druk bezig met opruimings- en herstelwerkzaamheden in diverse districten.

Enkele woningen zijn beschadigd door de hevige rukwind van de vorige week. Ook grote billboards, elektrische,- en telecommasten van diverse bedrijven zijn omgevallen. Maar ook bomen zijn ontworteld en omgevallen.

Openbaar Groen

Samen met de afdeling Verkeer ruimen zij de omgevallen billboards op. Preventieve maatregelen dat andere billboards omvallen, worden getroffen door de afdeling Verkeer.

Openbaar Groen is altijd bezig met het snoeien van bomen en het opruimen van omgevallen bomen. Na de rukwinden zijn op diverse locaties bomen ontworteld. De boomploeg is druk bezig in het veld alles op te ruimen.

Ook gaan zij na welke bomen door de rukwinden nog net niet zijn omgevallen, maar niet meer stevig staan. Deze worden ook opgeruimd. Langs de Oost-West verbinding, nabij Stolkertsijver zijn 11 omgevallen bomen opgeruimd, informeert de afdeling Voorlichting van OW.

De Afdeling Verkeer is onder meer belast met de aanpak van de billboards in het kader van de verkeersveiligheid. Gegeven de huidige weersomstandigheden en ook de veiligheid van de constructies, zal het ministerie, naast de verkeersveiligheid, ook de constructieveiligheid toetsen. Tot nog toe is dit zelden geweest. Voortaan zullen ook reclameborden streng getoetst worden en zal een vergunning vereist zijn.

Met betrekking tot de vele masten van mediabedrijven en telecombedrijven zullen in goed overleg met hen een inventarisatie plaatsvinden o.b.v. de veranderde weersomstandigheden m.n. windsnelheden en windstoten. Er zal een beroep gedaan worden op belanghebbenden om alle informatie aan het ministerie te doen toekomen.

Voor wat betreft de daken die zijn omgewaaid, gaat de afdeling na wat de oorzaak is hiervan. Het bouwen van een huis of het verbouwen van een huis is vergunningplichtig. Bij het bouwen van het dak volgens de juiste richtlijnen mag een dak niet bij het minste en geringste omwaaien. Na het in kaart brengen van de oorzaak kan de afdeling BWT richtlijnen geven.

Verkeer

De afdeling Verkeer van het ministerie van OW heeft eveneens een verantwoordelijkheid met betrekking tot het verkeer. Daarmee wordt bij onder andere aanvragen voor het plaatsen van billboards een verkeerstechnische oriƫntatie gedaan of de situering van een billboard op een specifieke locatie verantwoord is.

Na de rukwinden van de afgelopen dag(en) is gebleken dat vele van de omgewaaide billboards niet voldeden aan de minimale vereisten. Bij de vergunningverlening van de districtscommissaris wordt aangegeven dat betrokkenen voor het plaatsen van de constructie contact moeten opnemen met het ministerie van OW. Dit komt in de praktijk nauwelijks voor.

Het ministerie zal haar beleid over de beoordeling va de locatie en de constructie aanscherpen, waarbij er strenge eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit van de constructie. Tevens zullen de bestaande constructies langs de openbare onderworpen worden aan een technische controle.

Billboardsconstructies die niet voldoen zullen onherroepelijk verwijderd worden, dit in samenwerking met de desbetreffende districtscommissariaten. Dit ter voorkoming dat er in de toekomst zich calamiteiten voordoen in het verkeer.

  1. afdeling 7
  2. verkeer 7
  3. ministerie 6
  4. billboards 6
  5. omgevallen 6