Openbare Werken stelt strengere controle in verschiet

Het noodweer heeft vele mankementen in de veiligheidseisen bloot gelegd. Het ministerie van Openbare Werken is vast van plan de constructie van masten en billboards strenger te toetsen aan de vastgestelde veiligheidseisen. Het noodweer van zondag heeft de zwakheden van de constructies bloot gelegd. Veel billboards die landelijk langs de straten zijn geplaatst zijn gevallen. Ook de zendmast van RTV Mustika heeft het begeven.

Langs de Oost-Westverbinding heeft de afdeling Openbaar Groen elf omgevallen bomen opgeruimd. Rukwinden hebben veel bomen ontworteld en takken afgebroken. Als een huis is gebouwd volgens de richtlijnen van de bouwvergunning kan het volgens het ministerie van OW nimmer zo zijn dat het dak bij het minste of geringste omwaait. De afdeling Bouwkundige Werken en Dienstverlening van OW zal de gevallen in kaart brengen en de oorzaak nagaan.

Aan de masteigenaren vraagt het ministerie alle informatie over de constructies. Er zal in goed overleg met hen worden geïnventariseerd, zegt het ministerie. Hij wijst erop dat er rekening moet worden gehouden met de veranderde weersomstandigheden gelet op windsnelheden en windstoten. Het noodweer leert ook dat vele van de omgevallen billboards niet voldoen aan de minimale vereisten. In de praktijk nemen de vergunninghouders geen contact op met het ministerie bij de plaatsing van de billboards, wat wel is voorgeschreven. “We zullen ons beleid aanscherpen,” zegt het ministerie. Dat geldt voor zowel de beoordeling van de locatie als de constructie. Er komen strenge eisen voor de kwaliteit van de constructie. De bestaande constructies langs de openbare wegen zullen technisch worden gecontroleerd. Wat niet voldoet, zal onherroepelijk worden verwijderd.
  1. ministerie 6
  2. billboards 4
  3. noodweer 3
  4. constructie 3
  5. constructies 3