Bsae levert wederom international action learning mbaer af


De International Businesschool Americaseurope (IBSAE) biedt ruim drie jaar MBA – opleidingen in samenwerking met haar internationale partner Businesschool Nederland in Suriname aan.

De IBSAE telt sinds haar oprichting drie MBA groepen. Op maandag 6 juli 2015 zal de IBSAE in samenwerking met haar partner BSN wederom een International Action learning MBA afgestudeerde afleveren aan de Surinaamse samenleving, uit de 2011 groep.

Saskia Wip, Bsc zal haar ‘dissertation’ in het bijzijn van familie, vrienden, studiegenoten en bedrijfsleven presenteren. Haar ‘dissertation’ gaat in op een geïntegreerd jeugdbeleid dat het best aansluit bij de taken en de doelstelling van het ministerie van Sport- en Jeugdzaken.

  1. ibsae 3
  2. mba 3
  3. international 2
  4. businesschool 2
  5. samenwerking 2