Oproep aan vrouwenorganisaties en first lady bouterse


Het hoogste ambt in de Surinaamse politiek moet in 2020 worden bekleed door een vrouw. Mama Sranan is in 2020 al rijp voor de eerste vrouw als Staatshoofd.

Alle Surinaamse vrouwenorganisaties o.a.: het VPF (Vrouwen Parlement Forum), de NVB( Nationale Vrouwen Beweging, de Pali-Wanita enstichting Projecta worden opgeroepen om deze gedachte te ondersteunen.

First lady Ingrid Jolanda Bouterse-Waldring, als u echt de (gender) ambitie heeft om in 2020 gekozen te worden als de eerste vrouw in de Surinaamse parlementaire geschiedenis om het hoogste ambt te bekleden als president van de Republiek Suriname, dan kunt u er alvast vanuit gaan dat u volledig op de zegen en ondersteuning van het Surinaamse volk (de Surinaamse vrouwen organisaties) kunt rekenen.

First lady, ondanks uw expertise van bestuurlijk-organisatorische, sociaal communicatieve competenties, management skills, leidinggevende capaciteiten en uw sociaal-maatschappelijke oriëntaties vaardigheden c.q. kundigheid, kan het geen kwaad om te gaan neuzen tussen het academische, politiek georiënteerde bestuurskundige lectuur van uw echtgenoot president Bouterse, die een zeer belezen boekenwurm is.

In de persoonlijke huisbibliotheek van huize Bouterse vindt u lectuur zoals Locke, Montesquieu (trias politica) en lectuur over strategie etc. als Sun tzu/Sunzi (versla je opponenten met hun eigen kracht). https://en.wikiquote.org/wiki/Sun_Tzu

First lady, als u als erelid van de NDP casu quo beschermvrouw van de Republiek Suriname het presidentschap ambieert in 2020, dan heeft u ruimschoots de tijd van 5 jaar om u goed voor te bereiden in het regeertermijn van 5 jaar van de regering Bouterse 2.

First lady verder heel veel succes bij alle sociale projecten waar u uw ondersteuning zal geven c.q. betrokken zal zijn als beschermvrouw van de Surinaamse natie.

Verder veel succes en wilskracht toegewenst als zijnde de first lady, respectievelijk de sterke Sranan Uma bij de positieve, constructieve ondersteuning, adviezen, feedback en aspiraties aan de president D. D. Bouterse van de Republiek Suriname.

Roy Frits Lansdorf

  1. surinaamse 6
  2. first 5
  3. lady 5
  4. bouterse 5
  5. vrouw 3