Kwestie sapoenchitan geen gepasseerd station voor somohardjo


Voorzitter Paul Somohardjo van Pertjajah Lubur(PL) blijft erbij dat de twee partijtoppers Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan zijn teruggeroepen. Advocaat Gerold Sewcharan heeft dit in een schrijven per deurwaarde exploot duidelijk gemaakt aan DNA-voorzitter Jenny Simons.

Sapoen( Wanica) en Chitan(Saramacca) moesten in eerste instantie niet zijn toegelaten tot het parlement vindt Somohardjo. Echter werd anders beslist door de DNA-commissie die de geloofsbrieven van deze twee heren onderzocht.

Somohardjo zegt dat de basis voor terugroeping van deze twee heren wel rechtmatig is. Zij hebben te kennen gegeven een eigen fractie te zullen vormen in DNA, terwijl zij in V7-verband zijn gekozen. De partij mag ze daarom terugroepen.

  1. somohardjo 3
  2. dna 3
  3. voorzitter 2
  4. sapoen 2
  5. heren 2