Mislukte politicus winston wirth zoekt aandacht


Wat is het belang van de heer Winston Wirth, om nu 14 jaar na het overlijden van Fred Derby, hem zo door het slijk te halen, temeer daar de heer Wirth geen wapenfeiten heeft gedurende zijn gehele politieke carrière, anders dan zijn pleidooi om onroerendgoedbelasting welke wij als SPA overigens ondersteund hebben?

Het is typerend voor deze figuur dat hij zijn mislukking verhult in een artikel waarin hij zijn overleden Goeroe in driekwart van het artikel een trap na probeert te geven. Fred Derby heeft ondanks het verraad van deze persoon nooit in het openbaar een onvertogen woord over hem geuit. Het enige wat deze grote zoon van ons land en voorbeeldig leider, de heer Wirth misdaan heeft, is hem geen directeur maken van de belastingdienst, zodat hij zijn gele Honda 50 cc zo spoedig mogelijk kon vervangen voor een dure bolide. De partij heeft hem gevraagd om zijn eigen belang opzij te zetten voor het nationaal belang, maar hij wilde een huis bouwen, dus zou en moest hij naar Costa Rica om de daggelden te innen. Ondisciplinair gedrag noemt men dat.

Na het vertrek uit de SPA heeft hij zwaar propaganda gevoerd voor zichzelf in de verkiezing van het jaar 2000 onder de vlag van de politieke partij DOE. Tegen zijn partijadvies in, heeft hij de nationale munt van USA gebruikt (een afbeelding van zijn HOOFD op een USD bill) als propagandamateriaal. Zie daar weer het ondisciplinair gedrag van deze pseudopoliticus. Het heeft toen ook niet mogen baten en hij is weer vertrokken naar een andere partij, het gedrag dat zich steeds zou herhalen. Dat onroerendgoedbelasting (nog) niet is gerealiseerd, ligt volgens Wirth aan de SPA.

Welke issue naar voren gebracht door Wirth na de onroerendgoedbelasting heeft wortel geschoten? Aan wie ligt het dan? Hij is al langer dan 17 jaar geen lid meer van de SPA, door ons wordt hij in elk geval niet gehinderd.

De SPA is een democratische organisatie en natuurlijk is er veel discussie geweest over de samenwerking met het Front, maar eenmaal een besluit genomen, dan werken wij in eenheid aan de uitvoering daarvan. Had Wirth inderdaad principiële bezwaren tegen de samenwerking? Immers wanneer je zoveel fundamentele bezwaren had tegen de samenwerking met het Front, waarom accepteer je de tiende plaats op de kandidatenlijst van die combinatie en wordt je nota bene met stemmen gekozen van de partners waar je principiële problemen mee had?

Wirth is uit de partij gestapt uit opportunisme, toen hij dacht een beter politiek huis te vinden, dat hem garanties zou bieden om een betere functie te veroveren. Nu achteraf heeft hij dan kritiek; dat is hypocrisie en opportunisme ten voeten uit.

Met betrekking tot de sociale wetten zou je van een gewezen SPA- lid verwachten dat hij het geleerde juist en correct toepast. Van de SPA is bekend dat wij ons eerst goed laten informeren om daarna een juiste en correcte analyse te maken van de werkelijkheid. Hij zou moeten weten dat er jarenlange voorbereiding van deze wetten is geweest waar SPA – exponenten het zij in hun hoedanigheid van minister, directeur, deskundigen of vanuit het tripartiet overleg als vakbondsleider hun bijdrage hebben geleverd.

De door de SPA en partners voorbereidde wetten, zijn echter niet naar het parlement gestuurd, men heeft haastig in elkaar gezette wetten naar het parlement gestuurd, die vele valkuilen hebben en uiteindelijk erg negatief kunnen zijn voor de burgers van het land. Aan de goedkeuring van een wet gaat de behandeling daarvan vooraf wat inhoudt gesprekken met maatschappelijke groepen en de vak ministeries. Bij deze gesprekken en tijdens de debatten was de vertegenwoordiger van de SPA aanwezig en heeft zijn bijdrage geleverd.

Als Wirth zich had verdiept in de materie, en zich bezig had gehouden met de noden van het volk, dan had hij geweten dat de wetten een stevige reparatie behoeven en wij van de SPA werken aan kwaliteit mee, en niet aan “frafra wroko” zoals de huidige sociale wetten.

We leven in 2015, waarom interesseren de activiteiten van de partij Wirth nog? We vinden het jammer dat Wirth, een politieke mislukkeling, aandacht wil van zijn nieuwe Goeroe en (regerings-)leider door te proberen zijn paleis te bouwen op de door hem gewenste ruïne van een ander (lees de SPA).

De partij is veel verder dan toen hij vertrok; we hebben ons gevestigd in alle tien districten, hij hoeft zich geen zorgen te maken over de partij. Hij, Winston Wirth, heeft na vele politieke rondzwerftochten uiteindelijk onderkomen gezocht bij de NDP. We wensen hem succes toe en hopen dat hij niet weer eens teleurgesteld en ongeduldig zal vertrekken naar een nieuw onderkomen.

We brengen hem in herinnering dat Frederik Marinus Emanuel Derby ons geleerd heeft dat een partij of organisatie met structuren nimmer ten onder gaat. De SPA heeft structuren en leden, wij zijn geen gelegenheidspartij. We werken aan de basis, we respecteren deze uitslag van de samenleving en gaan verder bouwen aan de partijidealen, aan het dienen van de samenleving. Wij hebben volksvertegenwoordigers (dr- en rr- leden) op regionaal niveau in zes districten, we hebben in alle tien districten afdelingsbesturen en kernen. We hebben exponenten preponderant in de vakbeweging en onze leden zijn respectabele burgers in het land die dagelijks een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het land. Dus Winston, SAKA SPA SAFRI!

Tan bun namens de SPA.

SPA Afdeling Wanica
Voorzitter Amiemba

  1. spa 16
  2. wirth 11
  3. partij 8
  4. wetten 6
  5. politieke 4