Natin Nickerie wordt geëvalueerd

Een werkgroep onder voorzitterschap van Cynthia Grϋnberg-Wijngaarde, moet uiterlijk juli een rapport uitbrengen over onder meer de docenten voorziening en de faciliteiten van Natin Nickerie. De evaluatie moet aangeven in hoeverre er op deze school sprake is van kwalitatief goed middelbaar onderwijs.

Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov), Ashwin Adhin, heeft de werkgroep vandaag ingesteld. Rene Bilkerdijk, Sherida Zalman-Bergraaf, Melvin Tirtosemito en Brain Toekimin zijn leden van de commissie. Zij zullen eerdere rapporten over de school ook bestuderen voor het uitbrengen van hun bevindingen.

Adhin heeft de werkgroep gevraagd uiterlijk juli een tussentijdse rapportage te doen zodat het Minov zich goed kan voorbereiden op het komend schooljaar. Uiteindelijk dienen de studenten aldaar adequaat opgeleid te worden, waarbij de praktische kennis van groot belang is voor het verder functioneren in de maatschappij, zegt de voorlichting van het ministerie.

  1. werkgroep 3
  2. uiterlijk 2
  3. juli 2
  4. uitbrengen 2
  5. school 2