Betterson beëdigt 21 dr- en 200 rr-leden Paramaribo

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft gisteren een aanvang gemaakt met de beëdiging van de eerste groep van de landelijk gekozen 106 districtsraadsleden (dr) en 736 ressortraadsleden (rr). Alle dr- en rr-leden uit Paramaribo, bestaande uit 12 ressorten, hebben in handen van RO-minister Stanley Betterson de eed of belofte afgelegd. Daarna kwamen ze in vergadering bijeen om de geloofsbrieven te onderzoeken en hun nieuwe badges in ontvangst te nemen. Ook een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris werden gekozen. Het aantal dr- en rr- leden voor Paramaribo bedraagt respectievelijk 21 om 200. Met deze formaliteit zijn ze officieel toegelaten. Volgens de Wet op Regionale Organen moeten de leden uiterlijk 30 dagen na het bindend verklaren van de verkiezingen toegelaten worden. De uitslag van de verkiezingen is vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau op 15 juni en bindend verklaard door het Onafhankelijk Kiesbureau op 19 juni. De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de dr- en rr-leden te beëdigen en te installeren.

Districtscommissaris Jerry Miranda die de aanwezigen toesprak, gaf aan dat rekening ermee gehouden moet worden dat in het proces van beëdiging van deze nieuwe leden het niet echt veel uitmaakt wie de winnaar van de verkiezingen is geweest. Het is een proces dat wettelijk geregeld is. Voor de dc is belangrijk dat de nieuwe leden ook nieuwe hoogtes bereiken. Was het vroeger zo dat deze leden lekker thuis konden zitten wachten op een salaris, nu wordt van hun verwacht dat zij wel op het veld bezig zullen zijn. De rr-leden zullen volgens de burgervader in hun ressorten moeten werken, terwijl de dr-leden in de districten zullen werken. Alles zal in goed overleg met de bestuursdienst moeten gebeuren. Volgens Miranda kan wel afgestapt worden van een systeem om hoorzittingen te houden, waar mooie cijfers op papier worden gezet en alles via een districtsplan aan de RO-minister wordt gegeven. De leden moeten volgens hem met reële dingen komen. De dc zal de nieuwe leden binnenkort uitnodigen om te komen zitten met de leden van de bestuursdienst. De mensen moeten herkend worden in hun desbetreffend gebied.

Minister Betterson sprak de aanwezigen veel moed toe in hun te verrichten werk. Als raadslid hebben zij een belangrijke taak om het land te helpen ontwikkelen. De regionale vertegenwoordigende lichamen en de regionale bestuursorganen nemen deel aan de voorbereiding, de totstandkoming en de uitvoering van de districts- en ressortplannen. De financiële voorzieningen voor de districten en de ressorten worden bij wet vastgesteld. Zij beogen onder meer een redelijke en billijke toedeling van publieke fondsen in de districten te bevorderen. Het toezicht op de districten wordt uitgeoefend door de regering, overeenkomstig de wijze en in de gevallen, voorzien bij wet. De rr- en dr-leden spelen een cruciale rol bij de Verenigde Volksvergadering (VVV). Deze zullen in derde ronde de president en vicepresident kiezen indien dat niet in De Nationale Assemblee (DNA) lukt. Zoals zaken er nu uitzien, zal het niet zover hoeven te komen. De beëdiging van de overige districten duurt voort tot 27 juli.

FR

  1. leden 13
  2. regionale 5
  3. nieuwe 5
  4. districten 5
  5. minister 4