1. vorige
  2. volgende

110 rr- en 21 dr-leden Wanica geïnstalleerd

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is gisteren doorgegaan met de beëdiging van de nieuwe ressortraads- en districtraadsleden. In het district Wanica zijn 110 rr- en 21 dr- leden beëdigd en zij konden gelijk daarna aan de slag. Ze zijn gelijk aangevangen met hun werkzaamheden om de noden van het volk in hun ressort of district te inventariseren en oplossingsmodellen aan te dragen. In feite zouden gisteren 111-rr-leden beëdigd moeten worden, maar het droevig nieuws kwam gistermorgen dat een rr-lid van het ressort Koewarasan in de ochtenduren was komen te overlijden.

Het gaat om vertegenwoordigers uit 7 ressorten. De dr- en rr-leden uit Kieskring 2, Wanica, hebben in handen van RO-minister, Stanley Betterson, de eed of belofte afgelegd, waarna ze in vergadering bijeenkwamen om de geloofsbrieven te onderzoeken en hun nieuwe badges in ontvangst te nemen. Ook een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris werden gekozen. De ceremonie en de vergadering vonden plaats in het stadion van de Lelydorp Sport Bond (LSB). Volgens de wet op Regionale Organen moeten de leden uiterlijk 30 dagen na het bindend verklaren van de verkiezingen toegelaten worden. De uitslag van de verkiezingen is vastgesteld door het Centraal Hoofdstembureau op 15 juni en bindend verklaard door het Onafhankelijk Kiesbureau op 19 juni. De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de dr- en rr-leden te beëdigen en te installeren. Een dag eerder, 7 juli, waren de 221 vertegenwoordigers van Paramaribo reeds beëdigd. Tot nu zijn er 311 rr- en 42 dr- leden beëdigd. In totaal zijn er landelijk gekozen 106 DR en 736 RR leden. De beëdiging in Wanica werd bijgewoond van de DNA leden Rosselie Contino en Chandrikapersad Santokhi. De VHP van Santokhi heeft eerder in V7 verband 107 rr zetels en 21 dr zetels behaald.

RR en DR-leden zijn voorbeeldfiguren
Districtscommissaris Roline Samsoedien, sprak de pas beëdigd leden toe. Zij heeft de leden moed ingesproken en benadrukt dat alle rr – en dr- leden zich volledig moeten inzetten om de aan hen toegewezen taken uit te voeren. Alleen dan kan het district vooruit geholpen worden. Zij haalde het woord integriteit aan, omdat deze mensen als voorbeeldfiguren worden gezien door hun omgeving. Volgens Samdoedien moet gelet worden op het eigen gedrag. Volgens de burgermoeder moeten alle leden duidelijk zichtbaar zijn in het veld. Volgens haar zullen zij een zichtbare bijdrage moeten leveren om Wanica tot een gezond en milieuvriendelijk district te maken. Zij zullen met de bewoners van hun ressort moeten werken om op een verantwoorde wijze om te gaan met afval in bepaalde omgevingen. Wat dit betreft ziet Samsoedien al jaren een probleem dat maar niet ophoudt. Zij stelt voor dat alle rr en dr leden samen gaan werken om de problemen aan te vechten. Volgens haar moeten plannen gemaakt worden die realiseerbaar zijn. De DC weet dat leden, die voor de eerste maal zitting nemen, wat ervaring zullen moeten gaan opdoen. Zij hoopt dat degenen die al ervaring in dit werk hebben, de anderen ook begeleiden zodat ook zij beter gaan functioneren.

Ook minister Betterson vindt dat de mensen meer zichtbaar moeten zijn op het veld. Het gaat volgens hem om werk dat al door deze mensen werd gedaan, maar nu op een meer zichtbare wijze zal moeten geschieden. Volgens de minister moeten de gekozen leden zich waar maken. De tools die zij nodig hebben voor de functionering zullen zij volgens hem terug vinden in de Wet Regionale Organen. De regionale vertegenwoordigende lichamen en de regionale bestuursorganen nemen deel aan de voorbereiding, de totstandkoming en de uitvoering van de districts- en ressortplannen. De overige specifieke taken worden nader bij wet geregeld. De financiële voorzieningen voor de districten en de ressorten worden bij wet vastgesteld. Zij beogen onder meer een redelijke en billijke opdeling van publieke fondsen in de districten te bevorderen. Het toezicht op de districten wordt uitgeoefend door de regering, overeenkomstig de wijze en in de gevallen, voorzien bij wet. De beëdiging van de overige districten duurt voort tot 27 juli. De eerstvolgende beediging betreft de leden van Nickerie en wel op 10 juli.

FR

  1. leden 17
  2. regionale 6
  3. beedigd 5
  4. wet 5
  5. beediging 4