Restauratie lichtschip Suriname-Rivier afgewezen

Achter de dijk van Fort Nieuw Amsterdam, district Commewijne, Suriname, ligt het lichtschip Suriname-Rivier weg te roesten. Het is een van de eerste stalen lichtschepen die in Nederland zijn gebouwd. De initiatiefnemers tot restauratie ervan zijn echter diep teleurgesteld. Hun aanvraag is afgewezen.

Er zal nu een uiterste poging worden gedaan om het streefbedrag van € 25.000 bijeen te brengen. Lukt dat niet dan kan het restauratieproject na 5 jaar worden afgeschreven en overgedragen aan de sectie scheepsarcheologie. De initiatiefnemers hopen nu op particuliere donaties om dit deel van de Nederlandse maritieme historie veilig te stellen. Lees uit uitgebreid artikel hier.

  1. suriname 2
  2. initiatiefnemers 2
  3. dijk 1
  4. fort 1
  5. nieuw 1