Zelfliefde is de basis voor elke goede relatie


Ik raakte onlangs zijdelings betrokken bij een gevecht tussen een vriend en vriendin. De vriendin kreeg rake klappen en zij vocht als een man terug. Beide mensen waren erg verhit en van hun taalgebruik gingen mijn haren spontaan recht overeind staan.

Het is verbazingwekkend hoe snel de vlam in de pan slaat in wat men tegenwoordig liefdes relaties noemt. Is er wel sprake van oprechte liefde/respect in deze relaties?, hoeveel verdraagt men van elkaar en is het liefdesgevoel voor elkaar wel onvoorwaardelijk?

Wat is onvoorwaardelijke liefde?

Het accepteren van iemand ondanks tekortkomingen. Samen nemen jullie alle hobbels en vergeven elkaar voor gemaakte fouten. Er is ook sprake van het kunnen opbrengen van mededogen voor elkaar en partners ondersteunen in alles.

Er zijn ook meningsverschillen en door dit uit te praten lost men dit op. Eén van de hoofdingrediënten is eerlijk zijn, waarvan wij weten dat die het langst duurt. Dit zijn enkele ingrediënten, want er zijn meer. Deze uitleg klinkt erg mooi, maar in de praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar. Dit is ook typerend voor de tijd waar wij nu in leven, een tijd waarin de anti – schijnliefde overheerst.

Tegenwoordig verdragen man en vrouw weinig van elkaar en er is som weinig ruimte voor een eigen mening. Bepaalde overtuigingen die gebaseerd zijn op machtsongelijke patronen zoals dat een vrouw gehoorzaam moet zijn aan een man spelen soms een rol in dit soort geschillen.

De moderne vrouw is veel mondiger en accepteert geen onderdanige rol meer in relaties. Mannen die niet meegegroeid zijn met de hedendaagse tijd raken in relationeel opzicht vaak in conflict als de vrouw zich hierin niet wil conformeren.

Onvoorwaardelijk van je zelf houden ligt aan de basis van elke goede relatie en velen van ons hebben dit niet of niet goed geleerd, waardoor wij dit ook moeilijk kunnen opbrengen in onze relaties. Ik doel hier op een gezonde relatie waarbij man en vrouw gelijkwaardig zijn en evenveel aan elkaar kunnen geven of toestaan en waar gevoelsuitingen geen taboe of een punt van discussie zijn.

Iemand die onvoldoende van zichzelf houdt ervaart ook veel uitdagingen in het leven. Alvast zal degene dat ontkennen, je kan moeite hebben met jezelf te accepteren en vit op jezelf omdat je bepaalde zaken niet kan realiseren, of een gebrek aan zelfinzicht speelt een rol. Wie ben ik?, wat is mijn grens?, handel ik op basis van aangeleerde conditioneringen?, wil ik wel zo zijn of heb ik altijd anders willen handelen, maar ik blijf dit doen omdat ik bang ben voor de publieke opinie? Of dit is wat mijn omgeving van mij verwacht, dus kan ik het onmogelijk anders aanpakken!

Als mensen zichzelf feedback geven, komt het soms voor dat zij een negatieve kijk naar zichzelf toe hebben. Krijg je complimenten dan wuif je die heel snel weg, want de complimenten cultuur en het ontvangen en geven van complimenten is bij velen van ons niet of onderontwikkeld.

De negatieve benadering is vanaf onze geboorte en vaak ook onbewust gevoed met verkeerde boodschappen die wij in onze jeugdjaren van ouders of van anderen kregen.

Herkend u enkele van deze boodschappen die wij hebben aangehoord: ‘ je bent dom; je ben lelijk; je bent stom; je bent zwart; je bent rood; je bent koper; kijk naar je zus, die kan het beter; je zal altijd dom blijven, doe geen moeite; je hebt lelijke manieren; je bent precies die lelijke vader van je’.

Vertaal al deze uitspraken in Sranantongo en voeg ook wat scheldwoorden in Sranantongo toe. Al deze boodschappen zijn ons met de paplepel ingegoten. Dit is de basisvoeding geweest voor het zelfbeeld dat wij nu als volwassenen hebben. Dat zijn nu onze mannen, vrouwen en opvoeders.

Het gebrek aan liefdevolle boodschappen tijdens onze opvoedingsjaren zijn dus niet of weinig in ons systeem geïntegreerd. Hoe kan je nu dus onvoorwaardelijk van jezelf houden en liefde geven in elke relatie die je hebt met mensen om je heen en in het bijzonder in je liefdesrelatie?.

Als u dit herkent is het dus tijd voor een mindshift, die noodzakelijk is als je spirituele groei wilt ervaren. Maak uw keuze, u bent daar vrij in!

Wat veroorzaken dit soort boodschappen bij ons?

Ze dragen niet bij aan een positief zelfbeeld. Wat je hoort dat sla je op en op een gegeven moment geloof je daarin, omdat wij andermans mening over ons zelf ook heel belangrijk vinden. Een laag gevoel voor eigenwaarde of onzeker zijn kan ook een gevolg zijn.

Hoe kunnen wij hiermee afrekenen?

Door jezelf veel meer liefde te geven en tegen jezelf te zeggen dat je van jezelf houdt. Dat je het waard bent er te zijn. Wordt bewust van je kwaliteiten en beloon jezelf. Zeg aan je zelf dat je je zelf mag laten zien aan de wereld, wat anderen je ook wijs proberen te maken. Reken ook af met alle negatieve boodschappen die je altijd over jezelf gehoord hebt.

Vergeef degene die je dit soort boodschappen hebben wijsgemaakt en voedt jezelf verder met positieve boodschappen. Maak hier een gewoonte van. Evalueer aan het eind van de dag je verrichtingen en complimenteer jezelf voor alles wat goed ging en corrigeer je zelf voor wat fout ging.

Geef en vraag in je gebed ook aan degene met wie het niet goed ging vergiffenis. Ik heb reeds eerder verteld dat vergiffenis geven en vragen blokkades bij ons zelf opheft. Dit is een manier om voor je zelf te werken aan je geestelijke groei. Het helpt ook dat je bewuster wordt van je handelen en dat je waardiger omgaat met jezelf en met je medemens. Mensen die dit al onder de knie hebben moeten het onderhouden, dit is een lifestyle. Laten wij elkaar meer bemoedigen, zodat verandering bij elk individu op gang komt.

Respectvol communiceren loopt als een rode draad door dit proces van verandering. Niets is waardiger dan het kiezen van woorden met een positieve lading in de omgang met elkaar.

Peggy Budel
totalgoldcoach@gmail.com

  1. elkaar 8
  2. boodschappen 8
  3. vrouw 5
  4. man 4
  5. mensen 4