Dna staat achter simons geen gronden om chitan en sapoen te weren


De Nationale Assemblee(DNA) onder leiding van Jenny Simons zal geen maatregelen treffen tegen de twee leden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Dat wordt kenbaar gemaakt in een verklaring van het hoogste college van staat.

Het college kwam donderdagmiddag in een spoed huishoudelijke vergadering bijeen om het deurwaarde-exploot waarin Simons wordt opgeroepen voor het gerecht te verschijnen te bespreken. De rechtszaak tegen Simons ving gistermorgen aan. De zaak dient vandaag weer.

Hieronder de verklaring van DNA:

Argumentatie DNA dat er geen gronden zijn voor weren van de leden Chitan en Sapoen.
1.Op 30 juni 2015 werden bij de aanvang van de zittingsperiode 2015 – 2020 alle 51 leden van DNA, na onderzoek en algemene goedkeuring van de geloofsbrieven toegelaten tot De Nationale Assemblee in een buitengewone openbare vergadering. Na de toelating werd de voorzitter gekozen.

2.Op drie juli in de middag kreeg de voorzitter via deurwaardersexploot de opdracht om de leden Chitan en Raymond Sapoen op basis van correspondentie van 25 juni 2015 de toegang tot DNA te ontzeggen.

3.De voorzitter is niet in staat geweest gevolg te geven aan wat in dit exploot werd geëist omdat de Voorzitter niet bevoegd is, buiten het geen daaromtrent is opgenomen in het Reglement van Orde, de toegang tot vergaderingen en het werk van de DNA aan leden te ontzeggen.

4.De Nationale Assemblée heeft na onderzoek geen gronden gevonden die haar in staat stellen de in punt 2 genoemde leden Chitan en Sapoen de toegang tot het werk in DNA en tot de vergaderingen te ontzeggen omdat:

a.sinds het aantreden van het huidig college op 30 juni, geen enkel schrijven van geen enkele politieke organisatie of combinatie is ontvangen ten aanzien van het terugroepen van welk lid dan ook, waardoor er geen reden is om welk lid dan ook de toegang te ontzeggen, ook niet de leden ten aanzien van wie dit is geëist.

b.er in het deurwaardersexploot van 3 juli wordt verwezen naar een eerder schrijven waarin leden Chitan en Sapoen volgens de schrijvers zouden zijn terug geroepen op 25 juni, terwijl op dat ogenblik de zittingsperiode niet was aangevangen en de genoemde personen dus geen lid waren van DNA voor de zittingsperiode 2015 – 2020.

c.de Nationale Assemblee na de toelating bij de aanvang van de zittingsperiode slechts over haar leden kan beslissen en niet over personen die nog niet zijn toegelaten

  1. leden 9
  2. dna 7
  3. sapoen 5
  4. chitan 5
  5. nationale 4