Cipier op heterdaad betrapt tijdens verrichten bijbaan

Recentelijk verscheen er een bericht in de media over een penitentiaire ambtenaar die zich vermoedelijk schuldig zou hebben gemaakt aan diefstal. De ambtenaar zou, volgens verklaring van een gedetineerde, de opdracht hebben gegeven om koperen kranen te stelen. De kranen waren opgeslagen in het magazijn van Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Na het onderzoek bleek dat deze beschuldiging niet op waarheid berustte, gaf de waarneemt directeur van PID, Anil Ramadhin, te kennen.
Afgelopen week dinsdag en donderdag zou diezelfde pa vijf gedetineerden hebben ingezet om enkele fietsen die in dozen waren opgeslagen, in elkaar te zetten. Kennelijk is dit een bijbaan van de cipier. Nadat de melding binnenkwam, werd dit aan de superieuren gerapporteerd. De directeur van Penitentiaire Inrichting Duisburglaan, Paulus Pinas, bevestigt dit geval. Hij geeft aan dat na de rapportage men naar het nieuwe gebouw van personeelszaken aan de Tibitistraat is gestuurd om te kijken of de melding op waarheid berustte. Daar heeft men inderdaad dozen aangetroffen waarin fietsen waren opgeslagen. Volgens Pinas is het onderzoek in deze case nog gaande. Een cipier mag volgens de geldende regels geen bijbaan eropna houden. Dit wordt gezien als een overtreding dan wel ernstig plichtsverzuim.

Saskia Bandhan

  1. penitentiaire 3
  2. opgeslagen 3
  3. ambtenaar 2
  4. kranen 2
  5. inrichting 2