1. vorige
  2. volgende

Inwoners Columbia krijgen grondpapieren

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) maakt in een uitnodiging kenbaar dat vandaag de uitreiking van een aantal bereidverklaringen en beschikkingen van domeingronden te Columbia, Saramacca, zal plaatsvinden. Volgens de afdeling voorlichting van het ministerie is het nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat, omdat bepaalde beschikkingen nog ondertekend moeten worden. Bepaalde mensen hebben hun bescheiden nog niet afgegeven. Het gaat om inwoners van Columbia in het district Saramacca die al jaren op hun grondpapieren wachten. Minister Steven Relyveld zal zelf aanwezig zijn om de bereidverklaringen en beschikkingen aan de inwoners van Columbia uit te reiken.
In mei hebben 74 krakers van grond te Goede Verwachting uit handen van de minister van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (Steven Relyveld) en minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, bereidverklaringen ontvangen. Relyveld hield de occupanten voor, dat de overhandiging geen Moederdagstunt is. In januari hebben 62 personen die te Sunny Point terreinen hebben geoccupeerd, ook een bereidverklaring in ontvangst genomen. Minister Relyveld zei toen dat de regering niet tevreden is zolang mensen nog met hun handen in het haar zitten.

FR

  1. minister 4
  2. relyveld 4
  3. grond 3
  4. bereidverklaringen 3
  5. beschikkingen 3