1. vorige
  2. volgende

Prostitutie vertoont een stijgende trend in Nickerie’

‘Prostitutie is aan het toenemen in Nickerie.’ Dit is woensdag aangegeven en besproken tijdens de wekelijkse districtsraadsvergadering. De ondervoorzitter van de districtsraad, Roy Sedoc, zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat er een onderzoek komt naar de toenemende trend van dit probleem. Het geeft aan dat het mogelijkerwijs zou liggen aan het feit dat jongeren zich niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud en daarom overgaan tot prostitutie. Daarnaast zijn er buitenlandse vrouwen die zich komen vestigen in Nickerie en door prostitutie hun brood verdienen. Tot zo ver het bekend is bij Sedoc bestaat het overgrote deel van de prostituees uit vrouwen, alhoewel er ook een groep homoseksuelen is in Nickerie. Volgens hem bevinden de meeste prostituees zich in de leeftijdscategorie van 20-45 jaar. Sedoc geeft aan dat er vanuit de districtsraad gewerkt zal worden om dit probleem te verhelpen.
De instanties die hiermee geconfronteerd moeten worden, zullen benaderd worden door de districtsraad. Welke strategie er gehanteerd zal worden, zal na pas overleg met de instanties duidelijk zijn. Sedoc benadrukt dat prostitutie vaak genoeg gepaard gaat met drugsgebruik. Vandaar dat het een moeilijk karwei is om dit probleem aan te pakken. Het probleem is al voorgelegd aan de districtscommissaris van Nickerie. In het verleden waren er twee barhouders in Nickerie opgepakt vanwege mensenhandel, waarbij buitenlanders werden afgevoerd naar Nickerie om te prostitueren in de bars. Sedoc geconfronteerd met de vraag of prostitutie gekoppeld kan worden aan mensenhandel, geeft aan dat het mogelijkerwijs plaatsvindt in sommige gevallen. Sedoc is niet bekend of de prostituees SOA’s hebben, maar burgers die hen bezoeken, kunnen altijd kans lopen om geïnfecteerd te raken. Hij wil tenslotte de gemeenschap vragen om op een verantwoorde en veilige manier seks te bedrijven. ‘Het is beter om zich te houden aan één sekspartner’, luidt zijn advies.
Gister zei districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh van Nickerie nog tegen de krant dat het dr-lid met exacte cijfers naar voren moet komen. Hij was eerder niet bekend met de toename van de prostitutie. Het zijn huizen waar hij in ieder geval geen bezoek brengt, waardoor de burgervader ook niets daarover kan zeggen, zei hij. Van de gemeenschap van Nickerie heeft hij zelf ook nooit een klacht ontvangen. Over het bestaan van de bordeelhuizen in zijn district was hij kort. Deze bordeelhuizen hebben volgens Joeloemsingh sinds jaar en dag bestaan. Dit komt niet alleen in Nickerie voor, maar overal in Suriname. Wat hij wel weet, is dat de prostituees van de bordeelhuizen in Nickerie van tijd tot tijd naar Paramaribo worden gebracht om door de Dermatologische Dienst onderzocht te worden. De burgervader is wel voorstander van een onderzoek naar de prostitutie in het district.

  1. nickerie 10
  2. prostitutie 7
  3. sedoc 6
  4. probleem 4
  5. prostituees 4