1. vorige
  2. volgende

Meisjes maria internaat leren op speelse wijze over aquaponics


De meisjes van het Maria Internaat worden op een speelse manier getraind in het uitoefenen van aquaponics. De meisjes worden getraind door Soekirman Moeljoredjo.

Moeljoredjo is docent ‘Aquacultuur’ op de Anton de Kom Universiteit Suriname (AdeKUS). Hij zegt dit te doen met plezier, omdat het gaat om jongeren te interesseren in de agrarische sector.

De meisjes die getraind worden in aquaponics liggen in de leeftijdsklasse 6 tot 19 jaar.

Aquacultuur en aquaponics zijn twee begrippen die de laatste tijden vaker besproken zijn. Aquacultuur is het kweken van waterplanten en waterdieren.

Aquaponics dat is het kweken van planten gebruikmakend van afvalwater van de aquacultuur. Verder is er een ander bezigheid tussen deze twee begrippen te weten hydroponic.

Hydroponic is het kweken van planten op water waarin voedingstoffen zijn opgelost. Aquaponic is een combinatie van hydroponic en aquacultuur.

Het internaat voert deze duurzame landbouwactiviteiten uit in het weekend in het district Saramacca op het terrein van Maria Garden.

De Maria Garden is een initiatief genomen door de leiding van het Internaat in de persoon van Ariane Ortet. Aangezien het internaat geen subsidie meer krijgt, is de leiding overgegaan tot het opzetten van Maria Garden.

Het project “ Maria Garden Subsistence and Aquaculture System” wordt ondersteund door het Direct Aid Program (DAP) van de Australische overheid. Het project heeft als doel de opvang van de kinderen in het Maria Internaat te ondersteunen met eigen inkomsten.

De Maria Garden is afgelopen zaterdag onder de aandacht gebracht van enkele buitenlandse en Surinaamse Instanties.

Ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) werd vertegenwoordigd door Onderminister Djoemadi Kasanmoesdiran. Deze was onder de indruk van het project en heeft te kennen gegeven dat LVV haar ondersteuning zal verlenen. Kasanmoesdiran vindt het belangrijk jongeren te interesseren in de agrarische sector. Het internaat heeft met deze stap al bewezen duurzaam de sector in te willen gaan.

Verder heeft de leiding van het internaat kenbaar gemaakt de landbouwgewassen geheel op biologische wijze te telen, deelt LVV mee. Maria Garden zal ook op kort termijn beginnen met een eigen kippenkwekerij. Met de teelt van vissen is er al een aanvang gemaakt. Het Maria Internaat verwacht verdere begeleiding en ondersteuning van het ministerie van LVV bij de algehele opzet van de Maria Garden.

  1. maria 10
  2. internaat 8
  3. garden 7
  4. aquacultuur 5
  5. aquaponics 4