1. vorige
  2. volgende

Jonge professionals kunnen bij IDB carrière maken

Jonge deskundigen uit Suriname kunnen ook in aanmerking komen voor een baan van 24 maanden bij de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Na twee jaar kan men in aanmerking komen voor een vaste betrekking binnen de organisatie. Via het IDB ‘Young Professional Program – YPP en ‘Diversity Young Professionals Program – DYP’ komen jaarlijks tussen de 10-14 professionals, die niet ouder zijn dan 32 jaar in aanmerking voor zo’n job. De prioriteitsgebieden van deze programma’s zijn:- Het verminderen van armoede en sociale ongelijkheid;- Het aanpakken van de behoeften van kleine en kwetsbare landen;- Het bevorderen van de ontwikkeling door de particuliere sector;- Het aanpakken van de klimaatverandering, hernieuwbare energie en duurzaamheid van het milieu;- En het bevorderen van regionale samenwerking en integratie.De kandidaten moeten aan bepaalde vereisten voldoen, namelijk staatsburger zijn van een IDB-lidland, niet ouder zijn dan 32 jaar per 1 januari van het applicatiejaar, vloeiend zijn in Engels en Spaans en kennis hebben van een derde officiële taal van de bank, n.l. Frans of Portugees. Verder moeten kandidaten in het bezit zijn van een Master’s degree of daaraan gelijk gesteld en één of meer jaren professionele ervaring hebben met het werk van de IDB.Geïnteresseerden kunnen tot 31 juli online een applicatieformulier invullen.
  1. aanmerking 3
  2. komen 3
  3. idb 3
  4. jaar 3
  5. young 2