De vele misstanden in de gevangenissen

PARAMARIBO - De vele misstanden in de gevangenissen, die door justitieminister Edward Belfort aangehaald worden, zijn volgens bondsvoorzitter Gustaaf Gallant het gevolg van het jarenlang ongecontroleerd binnenloodsen van politiefunctionarissen in het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA). Drie van de vier gevangenissen worden geleid door politieambtenaren, die door de politiek in deze functie zijn benoemd. 

De voorzitter ontkent de vele misstanden niet, maar onderstreept dat die in alle inrichtingen plaatsvinden. Gallant is ervan overtuigd dat Belfort met de aangekondigde mutatiemaatregelen het slechts op één gevangenisdirecteur heeft gemunt. Terwijl juist die directeur volgens de bond de enige is die in overeenstemming met de gestelde voorwaarden tot directeur is benoemd.

De vakbondsman benadrukt dat het een absolute vereiste is, dat gevangenisdirecteuren penitentiair ambtenaar zijn. De drie andere directeuren hadden dus nooit tot directeur benoemd mogen worden. Ook de vier onderdirecteuren bij de gevangenissen zijn volgens Gallant geen van allen terecht benoemd. Mutatiemaatregelen lossen het probleem volgens hem helemaal niet op.

Behalve dat de politiefunctionarissen onvoldoende kennis hebben van het penitentiaire werk, legt de bondsvoorzitter uit dat een gevangenisdirecteur één van de functies is, die volgens de wet specifiek is weggelegd voor penitentiaire ambtenaren. Door een politieambtenaar in een dergelijke functie te benoemen, creëert de regering een gevaarlijke situatie. Hij wijst erop dat de voordeur en de achterdeur niet door dezelfde instantie bewaakt kunnen worden. "Anders krijg je vrij spel." De politie zou na aanhouding van de verdachte niet onnodig meer in aanraking mogen komen met de verdachte of veroordeelde.
  1. benoemd 4
  2. gevangenissen 3
  3. gallant 3
  4. penitentiaire 3
  5. directeur 3