1. vorige
  2. volgende

“Het is de hoogste tijd dat in de stad Amsterdam echte verbindingen worden

AMSTERDAM - “Het is de hoogste tijd dat in de stad Amsterdam echte verbindingen worden gelegd tussen groepen die al vier eeuwen intensief met elkaar te maken hebben”, vindt Paul Spies, directeur van het Amsterdam Museum. Deze mening wordt onderschreven door de stichting Keti Koti Tafel en zal vierentwintig uur lang uitgebreid en prominent invulling aan geven. 

Van maandag 30 juni negen uur 's morgens zal tot 1 juli negen 's morgens zullen prominente Nederlanders met diverse achtergrond met elkaar in dialoog gaan rond het slavernijmonument in het Amsterdamse Oosterpark. 

Volgens Mercedes Zandwijken van de stichting gaan twee niet alledaagse gesprekspartners één uur lang met elkaar in dialoog over een niet alledaagse onderwerpen dat tot het moment van deelname nog onbekend is. "De definitieve gespreksonderwerpen zullen bij aanvang van het gesprek  aan de genodigden  worden overhandigd in vier gesloten enveloppen. Om het kwartier maken zij een andere envelop open. Van te voren weet niemand wie zijn of haar gesprekspartner is", schrijft de stichting in haar persbericht.

Na de dialoogestafette vindt aansluitend op 1 juli een Keti Koti Dialoog Ontbijt plaats in de Muiderkerk tegenover het Oosterpark. 's Avonds wordt in het kader van de herdenking 200 jaar afschaffing slavenhandel een Keti Koti-tafeldialoog gehouden in het stadsarchief in Middelburg, de stad die fungeerde als administratie tijdens de trans-Atlantische slavenhandel.
  1. amsterdam 3
  2. elkaar 3
  3. stichting 3
  4. keti 3
  5. koti 3