1. vorige
  2. volgende

Kostenplaatje begrafenis overleden granman nog onbekend

Voor de voorbereidingen van de rouwactiviteiten van de overleden granman Belfon Aboikoni is er al een commissie benoemd door het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). In een reeds verschenen krantenartikel gaf de minister van RO aan dat zijn ministerie zal nagaan op welke manier zij hulp kan bieden zodat alles goed verloopt tijdens de rouwactiviteiten. Daar komt bij kijken dat de kosten gedeeltelijk voor rekening van de overheid zijn. De kosten voor de begrafenis tot de rouwaflegging van granman Gazon Matodja hebben de staat SRD 1000.000 gekost en was geheel voor rekening van de overheid. De vraag die nu rijst, is wat de kosten zullen zijn voor de rouwplechtigheden van overleden Belfon Aboikoni, gezien het proces tot aan de begrafenis verschillende fases kent. Bij zo een rouwplechtigheid wordt de granman niet gelijk ten grave gedragen, maar na ongeveer drie tot vier maanden. Tijdens de rouwplechtigheid worden er verschillende activiteiten en rituelen uitgevoerd. Het benoemen van een nieuwe granman zal ook op zich laten wachten.

  1. granman 4
  2. kosten 3
  3. rouwactiviteiten 2
  4. overleden 2
  5. belfon 2