“Het is mijn persoonlijke overtuiging dat als we even stilstaan en naar het

PARAMARIBO - “Het is mijn persoonlijke overtuiging dat als we even stilstaan en naar het leven kijken en eerlijk zijn, we moeten toegeven dat ieder mens in het leven een rol te vervullen heeft. Iedereen heeft een bestemming.” Dit is de rode draad van het onlangs uitgekomen boek van Charel Cairo. Het boek draagt de titel: ‘The Eyes of the Watchman Prophet: Prophetic messages and teachings’.  

Hij had boek in eerste instantie in 2010 willen uitbrengen. "Het is een verzameling van enkele heel specifieke boodschappen en inzichten die God mij gegeven heeft tussen 2009 en 2015." Het boek dat in het Engels is uitgegeven wordt nu naar het Nederlands en Frans vertaald. Cairo is van huis uit grafisch ontwerper en is binnen de christelijke gemeenschap bekend als een krachtige en inspirerende spreker en begenadigde zanger. Hij is binnen de Bron des Levens Ministries een senior pastor die de leiding heeft over de Praise and Worship-bediening.

Cairo draagt ook het geestelijk ambt van profeet en psalmist. "De makkelijkste omschrijving is boodschapper van God. Maar ervan uitgaande dat iedereen van God zou kunnen horen is het meest kenmerkende aan het ambt, kennis hebben van diepe persoonlijke zaken van mensen. God geeft door zijn geest uitzonderlijk inzicht in specifieke feiten waarvan mensen alleen kunnen zeggen na Gado taigi eng", legt Cairo uit. Vanuit Bijbels perspectief is het ambt van profeet een roeping. "Je kan niet op een blauwe maandag opstaan en zeggen ik ben profeet. Zo gaat dat niet." God geeft ook bijzondere openbaringen oftewel inzichten in teksten uit de Bijbel die de profeet op een specifieke manier kan brengen voor het gehoor dat hij of zij op dat moment voor zich heeft. Het is vanuit die bediening dat Cairo het boek heeft geschreven. "Toen ik begon zag ik die rode lijn nog niet. Het zijn met de hand geschreven teksten die digitaal vastgelegd moesten worden. Gaandeweg het proces werd het duidelijk welke richting ik op ging met het boek."

De twaalf hoofdstukken beslaan specifieke onderwerpen. "Ik geloof dat mensen door het lezen van dit boek hun identiteit kunnen vinden. Vanuit Gods perspectief zijn we niet hier op aarde om te surviven. We zijn er om het te maken. We hebben dwars door alles heen alles meegekregen om het te maken. Sommigen zijn geboren uit verkrachting of incest. Sommigen kennen hun vader niet, maar toch heeft elk van ons een bijdrage te leveren in de wereld, klein of groot." Hij noemt als voorbeeld Bill Gates. "Daarvoor is Gates geboren. Als hij niet gedaan had wat hij moest doen hadden we geen computers zoals we die nu kennen. Ze lachten de Wright Brothers toch ook uit met hun vliegexperimenten. Nu stappen we allemaal in een vliegtuig alsof het er altijd al was."

In het boek praat Cairo ook over de kracht van het woord. Het is volgens hem vanuit Bijbels principe van groot belang hoe je spreekt. "De seculiere wereld is ermee aan de haal gegaan en heeft er zo zijn eigen interpretatie aan gegeven, maar het is een puur Bijbels principe. Dingen als positive thinking staan praktisch in de Bijbel. God spreekt ervan. Dat is gebed in de ochtend. Je dag aan God opdragen en geloven dat datgene wat je gevraagd hebt naar je toe zal komen." Volgens Cairo is men ook bekend met het principe van zegen en vloek. "De basis daarvan is spreken. Je kan door wat je zegt je eigen leven beperken. Zoals God door spreken de wereld heeft geschapen, en de mens ook naar zijn beeld en gelijkenis, zo moeten wij in geloof ook handelen en spreken zoals hij", aldus Cairo.
  1. boek 8
  2. cairo 8
  3. god 8
  4. specifieke 4
  5. profeet 4