Bestuur auto-importeurs zoekt oplossing voor branche

Het nieuwe bestuur van de VAIS. In het midden, voorzitter Satjendew Jainath. Vereniging Auto Importeurs Suriname (VAIS) heeft bij enkele kandidaatsstelling een nieuw bestuur gekozen, met Satjendew Jainath als voorzitter. De zittingsperiode van het vorige bestuur onder leiding van Mahinder Doekhie, was sedert februari verlopen. Aan Starnieuws zegt Jainath dat het nieuwe bestuur zich sterk zal maken voor veranderingen en ontwikkelingen in de autobranche.

“Het bestuur heeft als taak meegekregen om oplossing te zoeken voor de vele problemen die zich voordoen in de autobranche. Het huidige bestuur is volgens de voorzitter al bezig om de knelpunten te identificeren, deze te bestuderen en mogelijke oplossingsmodellen te formuleren. Deze zullen voorgelegd worden aan de regering. Jainath vindt belangrijk dat er ordening in deze sector komt. Ook zou er volgens de voorzitter gewerkt moeten worden aan een prijsbeleid voor de autobranche, waarbij er sprake zal zijn van gezonde concurrentie.

Jainath vindt het belangrijk dat autohandelaren moeten beseffen dat zij geen vijanden van elkaar zijn, maar slechts concurrenten die hetzelfde doel nastreven. “Mede vanwege het feit dat de nieuw gekozen president Desi Bouterse een op handen zijnde recessie uit de doeken heeft gedaan, is het des te belangrijker om vroegtijdig samen met de autoriteiten te zoeken naar oplossingen voor de problemen die de sector raken. Zulks om de broodwinning van een groot aantal Surinamers dat direct en indirect zijn bestaan vindt via de autohandel te kunnen garanderen”, benadrukt Jainath. Er wordt naar gestreefd om kort na de inauguratie van de president/vicepresident en de installatie van de nieuwe regering, ontvangen te worden om gezamenlijk oplossing te vinden voor de knelpunten.

De overige bestuursleden van VAIS zijn: Abdoel Rakieb Moesafier (ondervoorzitter), Chrisnadath Balesar (eerste secretaris), Wishal Ramcharan (tweede secretaris), Ades Bhaggoe (Penningmeester), Shafiek Ashruf (commissaris), Ajay Harripersad, Soebhaas Bhaggoe en Mahinder Doekhie (adviseurs).
  1. bestuur 6
  2. jainath 6
  3. voorzitter 4
  4. nieuwe 3
  5. vais 3