‘Kom met een resultaatgericht beleid en beheer om de ongewenste situatie in het

PARAMARIBO - ‘Kom met een resultaatgericht beleid en beheer om de ongewenste situatie in het onderwijs in het binnenland op te heffen’, zo richt assembleelid Ronny Asabina zich in een brief tot de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adhin. Asabina schreef de minister een week geleden en zegt tot op heden nog geen reactie te hebben ontvangen. 

In de brief vraagt de parlementariër aandacht voor de scholen in Tapanahony en Pamaka die nog geen naschoolse opvang hebben, leerkrachten die niet worden uitbetaald en de nieuwe stijl van de naschoolse opvang (NSO) die landelijk geïmplementeerd zou worden, maar op basisscholen in het binnenland nog niet aan de orde is.

De parlementariër haalt in herinnering dat de minister het parlement bij de laatstgehouden begrotingsbehandeling heeft geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingsvormen in het onderwijs, waaronder ontdekkend, creatief en sociaal leren als onderdeel van 'NSO nieuwe stijl'. Ook zou het project een betere structuur krijgen, waarbij de kinderen deskundige begeleiding en vorming zouden krijgen. De minister zei ook dat de interesse voor land-en tuinbouw, sport, spel en sociale vaardigheden gestimuleerd zou worden.

"Heer minister, de vraag die hierbij veel burgers in ons binnenland en daarbuiten bezighoudt, is in hoeverre het NSO-project inderdaad nog als doel heeft om ook de leerlingen op basisscholen in het binnenland voor te bereiden op de goede invulling van hun toekomstige taken, verantwoordelijkheden en uitdagingen", luidt een stuk uit de brief.
  1. minister 5
  2. binnenland 4
  3. onderwijs 3
  4. brief 3
  5. nieuwe 3