De nps op een tweesprong


Het rommelt in de NPS. Op zichzelf is dat niets bijzonders. In de geschiedenis van de partij is het vaker voorgekomen dat ontevredenheid en teleurstelling een uitweg zochten en de gemoederen daarbij hoog opliepen. Er volgde dan intern beraad, er werd orde op zaken gesteld en na verloop van tijd kwamen de gemoederen weer tot bedaren en vervolgde de partij zijn weg.

Een van de belangrijkste oorzaken van de huidige onrust is de verkiezingsuitslag van 25 mei jl. De NPS verwierf twee zetels en is voor de tweede achtereenvolgende keer veroordeeld tot een plaats in de oppositiebanken. Met een halvering van het aantal zetels nog eens voor vijf jaar van regeringsdeelname uitgesloten zijn, is voor de partij een hard gelag, maar gelet op de verkiezingsuitslag onvermijdelijk.

Wat de zaken heeft verergerd, is dat de V7 combinatie – waarvan de NPS deel uitmaakte – binnen no time door de NDP uit elkaar is gespeeld. Van de vier partijen die zetels wisten te veroveren, stapte de BEP over naar de coalitie. Bij de PL hebben twee parlementariërs de zijde van de coalitie gekozen en gaan de drie andere volksvertegenwoordigers, samen met die van de VHP en de NPS, ‘constructieve oppositie’ voeren. Niemand weet precies wat dit inhoudt. De kiezers die hun stem op V7 hebben uitgebracht niet, maar evenmin de structuren van de drie partijen.

De teleurstelling over de verkiezingsuitslag en de onduidelijke koers van de partij hebben ertoe geleid dat er in de NPS inmiddels een actiegroep actief is, dat de afdeling Paramaribo zich roert en dat er kortgeleden een prominent partijlid is opgestapt. Het zijn signalen die ernstig moeten worden genomen en die een voortvarend optreden vereisen, ook al keert de kritiek zich nogal eenzijdig tegen de partijvoorzitter en is het in dit stadium weinig elegant om partijzaken breed in de media uit te meten.

Hoe nu verder? De oplossing is even voor de hand liggend als simpel. Het partijbestuur benoemt een commissie van wijze mannen en vrouwen, die een analyse maken van het politieke krachtenveld waarin de NPS zich momenteel bevindt. De volgende vragen dienen daarbij leidend te zijn: wat zijn de oorzaken van de verkiezingsnederlaag van 25 mei jl.; waar ligt de kracht van de partij en wat zijn de unique selling points; op welke terreinen schiet de partij tekort en moeten aanpassingen worden gepleegd; welke beleidsstrategie naar 2020 toe is wenselijk?

Het is van belang dat het commissierapport binnen afzienbare tijd beschikbaar komt, dat het zakelijk van toon is en concrete aanbevelingen bevat, en dat het partijbestuur de uitkomsten in alle openheid met de structuren bespreekt en er vervolgens naar handelt, ook als de conclusies voor de leiding of partijcritici minder aangenaam zouden zijn. Zelfonderzoek zal duidelijkheid scheppen, de onderlinge verhoudingen ten goede komen en een voorbeeld zijn van deugdelijk bestuur. Zeker onder de huidige omstandigheden kan de NPS het zich niet veroorloven de voortdurende onvrede en geprikkeldheid op hun beloop te laten en door te laten zeuren.

Peter Meel

Historicus en auteur van Man van het moment; Een politieke biografie van Henck Arron (Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2014).

  1. nps 7
  2. partij 6
  3. verkiezingsuitslag 3
  4. zetels 3
  5. teleurstelling 2