Het ministerie van Ruimtelijke ordening

PARAMARIBO - Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft vrijdag vierhonderd grondpapieren uitgereikt aan bewoners van Saramacca. Het gaat om bereidverklaringen, toewijzingsbeschikkingen en overdrachtsdocumenten. 

De overhandiging van deze grondpieren heeft plaatsgevonden in het inheemse dorp Columbia. Ook ongeveer vijftig dorpelingen zijn nu verzekerd van een perceel. Ze hebben jarenlang op drie hectare eigendomsterrein van het Rooms-katholieke bisdom gewoond. De kerk bood de mensen aan de percelen te kopen, waarna de Staat de mensen daarna tegemoet is gekomen door de grond te kopen.

In een gesprek met krant wijst RGB-minister Steven Relyveld erop dat de vierhonderd gronddocumenten bestemd zijn voor bewoners van alle zes ressorten in Saramacca zoals Jarikaba, Groningen, Calcutta en Kampong Baroe.

Districtscommissaris Ravin Jiawan van Saramacca adviseerde de mensen om de gronden niet te verkopen of het perceel als onderpand in te zetten. "Gebruik het perceel voor u en uw nageslacht, want dat is een sociale zekerheid voor u en uw familie", benadrukte hij. De dc haalde aan dat de mensen heel veel kunnen bereiken met de grond door die te gebruiken waarvoor die is aangevraagd.
  1. mensen 4
  2. grond 3
  3. saramacca 3
  4. perceel 3
  5. rgb 2