Regering moet verantwoordelijkheid nemen voor daken

Waarom waait er de laatste jaren zo hard, zijn er meer overstromingen, schijnt de zon feller te schijnen en zijn er meer incidenten met vernietigde daken en ontwortelde bomen? Klimaatsverandering komt als eerste in ons op, maar wellicht zullen deskundigen zeggen dat het nog lang niet zover is. Er schijnt in Suriname geen enkele instantie verantwoordelijk te zijn voor de klimaatsverandering? Welk ministerie heeft klimaatsverandering in zijn portefeuille als het gaat bijvoorbeeld om de voorlichting en de samenleving weerbaar te maken? Wat ons als eerst interesseert als het om klimaatsverandering gaat, is de binnenlandse veiligheid. Dan denken we aan Biza, maar ook Volksgezondheid, LVV en OW hebben verantwoordelijkheden wat betreft respectievelijk de gezondheidseffecten, de effecten op agrarisch grond en agrarische productie en de veiligheid van de wegen, bruggen, kunstwerken en de huizen. Wat dit laatste betreft, heeft de het ministerie via Bouwbesluit 1 enige invloed op huizen die alleen na een bouwvergunning kunnen worden gebouwd. Een aantal regio’s in Suriname is niet onderhevig aan het Bouwbesluit 1, waardoor voor het bouwen van huizen in deze gebieden er geen vergunning nodig is en er geen invloed kan worden uitgeoefend op huizenbouwers via bijvoorbeeld de bouwpolitie. Hoe serieus doet de laatstgenoemde afdeling van OW haar werk? Hier en daar doet informatie de ronde van bepaalde onoorbare praktijken in zelfs gebieden waar de functionarissen geen jurisdictie hebben. Er is tenminste één geval bekend, waarbij zelfs oproepstrookjes van de afdeling zijn gebruikt om zaken te ‘regelen’ ten aanzien van een klein gebouw in een gebied waar het Bouwbesluit 1 niet van toepassing is. Kapotte daken kunnen heel veel schade berokkenen aan huizenbezitters. Er is enige jaren terug door één of meerdere ingenieurs aan de eerste minister uit het kabinet Bouterse I een advies aangeboden hoe voortaan daken in Suriname moeten worden gebouwd. De bedoeling van de heren was om de Surinaamse gemeenschap (huizenbezitters, aannemers) van dienst te zijn met gratis advies. Tussen die dag waarop de aanbieding plaatsvond en nu zijn er jaren voorbij gegaan, zijn er wellicht honderden huizen en gebouwen opgezet, maar is het advies niet ter beschikking gesteld aan het publiek. Het is niet gepromoot. Dat geldt ook voor de basale instructies uit Bouwbesluit 1 waar over dakconstructies richtlijnen zijn gegeven wat betreft de helling en het water- en luchtdicht zijn. OW zou NCCR moeten betrekken om samen een campagne op touw te zetten. Het NCCR coördineert bij een ramp de rampenbeheersmaatregelen, omdat die door verschillende ministeries zullen worden uitgevoerd, maar het NCCR heeft zelf ook preventieve taken. Op de NCCR-website zien we dat er 4 grote ramp categorieën zijn die in volgorde van prioriteit als volgt zijn gerangschikt: brand, overstromingen, onweer en terrorisme. In het kader van klimaatsverandering denken we vooralsnog aan het tweede en derde punt, maar het eerste punt (bosbranden) is niet uitgesloten. Over de dakconstructies is er niets te lezen op de website van NCCR. Veel minder informatie is er te vinden op de website van OW. Door de wetenschappers, Riad Nurmohamed en Marciano Dasai, is in april 2013 een artikel gepubliceerd in de Academic Journal met als titel ‘Aanpassing van de dakconstructie van gebouwen in Suriname, nu en bij klimaatsverandering’. Deze wetenschappers leverden met hun artikel een uitstekende bijdrage aan de burgerij die belanghebbend is. Hij legt een link tussen bouwen en klimaatsverandering. Het artikel geeft aan dat de windsnelheden in Suriname zullen toenemen en interessanter voor de gewone man: het artikel heeft heel goede tekeningen en aanwijzingen waarmee meer windbestendige daken kunnen worden gebouwd. Waarom kan OW met deze gratis en laagdrempelige informatie de samenleving niet bedienen? Wacht men dat technologen ook zelf de informatie in folders zetten en het huis-aan-huis aan de man brengen? Zo lezen we heel eenvoudig dat naast de verankering van de muurplaat op de wanden middels ankers die goed vastzitten aan de muur, dat ook stalen krackets worden gebruikt voor het verbinden van de spanten op de muren. De wetenschapper beveelt aan om – voor de windnormen – de standaarden van de American Society of Civil Engineers (Asce, 2007) te gebruiken in de plaats van de Caribbean Uniform Building Code (Cubic). Nurmohamed en Dasai berekenden in hun artikel dat afhankelijk van regio, de windsnelheden in Suriname over tijd in mindere of mindere mate zullen toenemen, met de piek bij augustus-oktober. Paramaribo en Wanica zullen in tijd te maken krijgen met de grootste stijgingen van windsnelheden. Interessant is de uitleg over de daktypes waarbij het zadeldak (V-dak: oudere huizen) en het schilddak (zgn. Italiaanse dak; nieuwere huizen) het meest relevant zijn. Opvallend is dat uit de studie blijkt dat schilddaken nauwelijks schade ondervonden. Het wordt tijd dat OW dankbaar gebruik maakt van de gratis wetenschappelijke informatie van de jonge Surinaamse wetenschappers.
  1. klimaatsverandering 7
  2. suriname 6
  3. huizen 6
  4. informatie 5
  5. nccr 5