VHP heeft richtlijnen voor transparant financieel beleid

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) heeft richtlijnen en procedures goedgekeurd voor het financieel beleid met het oog op de komende verkiezingen. Het inkomsten- en uitgavenbeleid moeten controleerbaar en transparant zijn.

Er is hierbij rekening gehouden met de wet op politieke organisaties, de statuten, het huishoudelijk- en het verkiezingsreglement van de partij. Ook de groei van de partij, de partijorganen, commissies, werkgroepen, de toename van activiteiten, vergaderingen, trainingen, lezingen, mediaprogramma’s is meegenomen in het geformuleerde beleid.

De VHP zegt in een persbericht dat de bescherming van het imago van de partij, partijprominenten en donateurs belangrijk is. Vandaar dat het VHP bestuur uniforme beleidsrichtlijnen, taken, bevoegdheden en procedures van de penningmeesters heeft vastgelegd over ontvangsten, uitgaven en periodieke verantwoording voor de districtscoördinatieteams, ressortcoördinatieteams en kernen.

Een model rapportage formulier, rapportage plicht, reguliere toetsing van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de te begrote-, ontvangen- en de uitgegeven middelen en een gedegen financiële administratie zijn verplicht gesteld naar de penningmeester van de VHP toe. Partijleider Chan Santokhi is blij met het voorbereid werk van de leden Rajen Pahladsingh (1e penningmeester), Rewtie Sietaram (2e penningmeester) en Bhagwan Gangaram Panday.
  1. partij 4
  2. vhp 4
  3. penningmeester 3
  4. procedures 2
  5. beleid 2