1. vorige
  2. volgende

Bouw dijk Belwaarde afhankelijk van perceeleigenaren

De bouw van de dijk vanaf Belwaarde tot Dordrecht in Commewijne is afhankelijk van de verschillende perceeleigenaren die in dit gebied wonen. Dat zegt de minister van Openbare Werken, Rabin Parmessar. Vorig jaar ontstond er een ophef over de bouw nadat ex-minister Ramon Abrahams had aangekondigd met een wegverhoging te komen in plaats van een dijk.

De middelen voor deze dijk had hij uiteindelijk aangewend voor die van de Waterkant. De bewoners van Belwaarde, ex-districtscommissaris Ingrid Karta-Bink én de parlementariërs uit Commewijne hebben toen geprotesteerd en eisten dat de dijk moest komen. Na ruim een jaar is besloten om de oeververdediging te bouwen, echter moeten de perceeleigenaren hun medewerking verlenen, zegt Parmessar. ''We zijn thans bezig met het commissariaat om de perceeleigenaren op te sporen en hen te bewegen toestemming te geven om een deel van hun terrein af te staan ten behoeve van de aanleg van deze dijk. De aanleg is immers ook in hun belang. Als wij dit niet op korte termijn kunnen realiseren, is het een optie om de lopende wegstrekking te verhogen om zodoende het achterland te beschermen tegen het binnen stromen van rivierwater'', zegt de minister.

Reeds vorige jaar hebben verschillende bewoners, vooral ondernemers, het ministerie beloofd te zullen meewerken met het afstaan van de delen van hun percelen. ''We hebben bij diverse bijeenkomsten op het commissariaat aangegeven dat we bereid zijn om percelen af te staan, zolang de wegverhoging niet komt. Wij willen geen verhoging van de weg. Wij willen een dijk hebben, desnoods leveren wij zelfs een financiële bijdrage'', zegt een ondernemer. Hij hoopt dat het ministerie na zoveel stagnaties, de dijk wel bouwt.

ASP
  1. dijk 7
  2. zegt 4
  3. perceeleigenaren 3
  4. minister 3
  5. jaar 3