1. vorige
  2. volgende

Krijgsraad behandelt verzoek nabestaanden 8 december

De gemachtigden van de nabestaanden van de op 8 december 1982 vermoorde mannen hebben van de Krijgsraad bericht ontvangen dat er op 7 april een terechtzitting zal worden gehouden in de zaak-Ritfeld en dat de nabestaanden op die terechtzitting een verzoek tot voeging in die zaak kunnen doen in gevolge artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 316 geeft aan benadeelden van een strafbaar feit het recht zich in een strafzaak te voegen als beledigde partij en schadevergoeding te eisen, ingeval de verdachte inderdaad wordt veroordeeld.

Advocaat Hugo Essed bevestigt tegenover Starnieuws dat er van de Krijgsraad een schrijven is ontvangen met de mededeling dat er op 7 april 2014 een terechtzitting is in de zaak-Ritfeld en dat de nabestaanden volgens de Krijgsraad op die datum in die zaak hun verzoek kunnen doen.

Hij geeft echter aan dat de nabestaanden bij hun verzoekschrift van 13 augustus 2012 “primair verzocht hebben zich in alle 8 december strafzaken te mogen mengen, op grond van artikel 8 van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens (OAS-verdrag)”. Essed: “Nu het Hof van Justitie in zijn vonnis van 27 januari 2014 uitdrukkelijk heeft aangegeven dat artikel 8 van dat verdrag rechtstreeks werkt in Suriname en dat ook nabestaanden daaraan rechten c.q. bescherming ontlenen, ga ik er vanuit dat er voor de Krijgsraad alle reden en zelfs de verplichting aanwezig is om het verzoek te honoreren”. Op grond van dat artikel 8 uit het verdrag, mogen volgens de jurist “nabestaanden deelnemen aan het proces zelf, in die zin dat ze b.v. bewijs mogen aanleveren”.

De gemachtigden van de nabestaanden zullen op de terechtzitting van 7 april, het verzoek van de nabestaanden hernieuwd indienen. Essed hoopt dat ze daarbij de gelegenheid krijgen de gronden van het verzoek toe te lichten. De terechtzitting wordt te Boxel gehouden.

  1. nabestaanden 8
  2. terechtzitting 5
  3. verzoek 5
  4. artikel 5
  5. krijgsraad 4