1. vorige
  2. volgende

Nederland maakt jaarlijks miljoenen euro over aan uitkeringen aan Nederlanders die

DEN HAAG - Nederland maakt jaarlijks miljoenen euro over aan uitkeringen aan Nederlanders die in Suriname wonen. Volgens een woordvoerder van de Sociale Verzekeringsbank is in 2013 een bedrag van 18,2 miljoen euro naar Suriname overgemaakt. 

Het gaat om 3.681 ouderdomsgerechtigden (AOW) die samen een bedrag van 16,8 miljoen euro hebben ontvangen. De 361 kinderen die kinderbijslag krijgen hebben samen een bedrag van 352 duizend euro over heel 2013 ontvangen. Vijfenzestig personen hebben voor een totaalbedrag van een miljoen euro een nabestaandenuitkering ontvangen.

Dit bedrag komt de Surinaamse economie ten goede, is de eerste reactie van Dennis Lapar voorzitter van de Stichting Finance Suriname. Zijn organisatie is in heel Nederland bezig met ondernemersbijeenkomsten en met bijeenkomsten voor Nederlanders om ze te informeren over de vooruitzichten van de Surinaamse economie. De stichting organiseert jaarlijks oriëntatiereizen naar Suriname. Volgens Lapar is er een groeiende belangstelling bij Nederlanders om zich in Suriname  te vestigen. HIj is van overtuigd dat het bedrag van 18,2 miljoen euro in de toekomst hoger zal komen te liggen.
  1. euro 6
  2. suriname 5
  3. bedrag 5
  4. miljoen 4
  5. nederlanders 3