1. vorige
  2. volgende

Oesman Wangsabesari hoopt in augustus de politieke organisatie ‘Nieuwe Stijl

DEN HAAG - Oesman Wangsabesari hoopt in augustus de politieke organisatie ‘Nieuwe Stijl KTPI' (NSK) te proclameren. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het vastleggen van de statuten van de organisatie. “We gaan de autoriteiten vragen onze aanvraag te bespoedigen, zodat we in augustus NSK kunnen proclameren”, aldus Wangsabesari aan de Ware Tijd. 

Wangsabesari, altijd gezien als de kroonprins binnen de partij, stapte begin juni met zijn aanhang eruit. Dit gebeurde nadat voorzitter Willy Soemita een intentieverklaring voor samenwerking met onder andere de VHP, het Nieuw Front, de Pertjajah Luhur en de BEP tekende. Sinds de formatie van de huidige regering heerst er onrust binnen de partij. Wangsabesari richtte toen 'KTPI Nieuwe Stijl' op.

Vooruitlopend op de goedkeuring van de statuten is de partij in oprichting al bezig met interne versterking van haar structuren. "Er zijn zelfs verzoeken uit Brokopondo en Marowijne om daar kernen op te richten", zegt Wangsabesari. Volgens hem groeit de NSK als kool en sluiten personen zich regelmatig aan bij de partij. Onlangs zijn vergaderingen in Nickerie belegd waar kernen zijn opgericht.
  1. wangsabesari 5
  2. partij 4
  3. nsk 3
  4. augustus 2
  5. organisatie 2