Platform moet in 4 dagen adviezen geven aan president

President Desi Bouterse benoemt KKF-voorzitter Henk Naarendorp als coördinator FEP 2015. (Beeld: René Gompers) Het Financieel Economisch Platform 2015 (FEP) dat maandagavond geïnstalleerd is door president Desi Bouterse, moet op 31 juli al komen met de eerste adviezen. Henk Naarendorp, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), coördineert het FEP. Bouterse merkte op dat deze 'technische commissie' van zeer korte duur zal zijn. Nadat de te nemen financieel-economische maatregelen zijn besproken, is het de bedoeling dat de bestaande organen verder gaan met het werk.

Naarendorp legde uit dat een van de zaken die aangepakt zal worden, het energiebeleid is. Elektriciteit wordt zwaar gesubsidieerd wat leidt tot zelfs verspilling. Woordvoerder Winston Lackin vulde aan dat per jaar meer dan een miljard SRD aan subsidies gegeven worden. Dit beleid moet goed bekeken worden. Volgens Naarendorp gaat het om 5 tot 10 procent van het bruto binnenlands product. Er moet bezuinigd worden op diverse gebieden. Het fenomeen van 'spookambtenaren' zal aangepakt worden. Buitenlandse posten moeten efficiënter functioneren.

Niet alle organisaties die deel zullen nemen aan het FEP hadden gisteravond een vertegenwoordiging kunnen afvaardigen. Ravaksur en de Bond van Leraren zullen nog aanwijzen wie zitting neemt in het Platform. De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven heeft enkele kanttekeningen en voorwaarden. Deze organisatie neemt vandaag een besluit. Naast de KKF doet vanuit het bedrijfsleven mee Wilgo Bilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. Namens VHP is afgevaardigd Stanley Raghoebarsing, Rudy Soerodimedjo (groep-Sapoen), Ronny Asabina (BEP), Iwan Poerschke (PALU), Dave Abeleven (DOE), Dilip Sardjoe (NDP), Marcellino Nerkust (FOLS), Priya Sital (jongeren), Sieglien Burleson (op persoonlijke titel) en Ray Sanchiet (landbouwers).

Bouterse heeft het initiatief genomen om te komen tot het FEP. Hij merkte op dat over twee weken een nieuwe regering aantreedt. Gezien de nationale en internationale ontwikkelingen, zijn er enkele uitdagingen om de economie zodanig te richten dat hiertegen het hoofd geboden kan worden. Er zullen financieel-economische inspanningen gepleegd worden. Het FEP zal een bijdrage leveren om de economie om te kunnen bouwen. Het gaat om uitwisseling van informatie vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken.
  1. fep 6
  2. bouterse 4
  3. naarendorp 4
  4. kkf 3
  5. voorzitter 3