Eén OW-bond schort actie op, andere blijft in beraad

Bondsvoorzitter Michael Sallons toont de correspondentie van het ministerie van OW met Binnenlandse Zaken. (Foto: Raoul Lith) Leden van de Werknemers Organisatie Openbare Werken hebben hun actie opgeschort. Zij zijn vanaf vandaag weer aan het werk, zoals bondsvoorzitter Michael Sallons heeft voorgesteld op een algemene ledenvergadering. De bond onderhandelt morgen verder met minister Rabin Parmessar. Voorwaarde voor verdere gesprekken was dat de medewerkers eerst het werk zouden hervatten.

De bondsvoorzitter heeft meegedeeld dat tijdens het vorig gesprek het instellen van een ‘commissie tuchtstraf maatregelen’is gerealisseerd. Sallons merkt op dat in deze commissie ook de bond vertegenwoordigd zal zijn. Verder zullen aan de andere problemen op het ministerie worden gewerkt zoals de toiletten. Ook de veiligheid van het technisch personeel wordt verder aangepakt. Over de Fiso- kwestie liet Sallons de communnicatie zien tussen OW en het ministerie van Binnenlandse Zaken. “Onze ministerie heeft alles in orde”.

Sallons heeft de leden van de Bond van Personeel Sluizen en Gemalen echter niet zo ver gekregen om hun actie op te schorten. Zij eisen dat Parmessar de uitspraken die hij heeft gedaan tijdens een persconferentie, eerst rectificeert. Hij heeft hiervoor tot maandag de tijd, anders dreigen zij hun acties te verscherpen. Zij blijven in beraad en melden zich om elf uur weer aan op het ministerie.

De vakbondsman benadrukte dat de acties niet zijn opgeheven, maar opgeschort. Hij heeft zijn leden gevraagd om te onderhandelen en hem een week te geven om verslag te doen aan de algemene ledenvergadering op 7 augustus.

Raoul Lith

  1. sallons 5
  2. ministerie 5
  3. bondsvoorzitter 3
  4. leden 3
  5. bond 3