Staatsolie sluit tweede mega-lening

Staatsolie Maatschappij Suriname NV US$ 275 miljoen geleend voor investeringen tussen 2014 en 2018. Het oliebedrijf heeft voor de komende vier jaar US$ 1.845 miljoen nodig om te investeren. Het is de tweede megalening van Staatsolie op de internationale kapitaalmarkt.

De leningsovereenkomst is vandaag getekend met een consortium van internationale en regionale banken. In de bankengroep zitten Credit Suisse AG (Cayman Islands Branch), First Caribbean International Bank N.V. (Curaçao), First Caribbean International Bank Limited (Cayman Islands) en ING Bank N.V. De lening heeft een looptijd van 5 jaar.

In september 2010 was de eerste lening van US$ 235 miljoen gesloten waarvan US$ 10 miljoen een doorlopend kredietfaciliteit betrof. Van de tweede lening is US$ 25 miljoen opgebracht als doorlopend kredietfaciliteit. De mogelijkheid bestaat ook om de lening binnen twee jaar te verhogen tot maximaal US$ 475 miljoen. De hoogte van de verruiming hangt mede af van de resultaten uit de tweede emissie van Staatsolie obligaties die voor later dit jaar staat gepland.

Staatsolie stelt dat de leningsvoorwaarden nu gunstiger zijn dan in 2010 en hij het resterend deel van de eerste lening, US$ 125 miljoen, zal aflossen met een deel van de middelen uit de tweede lening. Aangezien het bedrijf een gezonde financiële positie heeft, was er bij de tweede lening geen staatsgarantie nodig.

  1. miljoen 7
  2. lening 7
  3. staatsolie 4
  4. jaar 4
  5. bank 3