Essed: Baboeram moet uitspraak doen over documenten

Jurist Hugo Essed De jurist Hugo Essed daagt Dew Baboeram (Sandew Hira) uit om een uitspraak te doen over bestaande documenten. Volgens Essed is ruim negentig procent van de waarheid al bekend. Hij ziet geen heil in het interview dat Baboeram zal hebben met president Desi Bouterse die hoofdverdachte is van de decembermoorden. Volgens hem heeft Baboeram geen bijdrage te leveren in deze zaak. Baboeram houdt morgen een persconferentie waarin hij in zal gaan op zijn motieven en de kritieken die geleverd zijn op zijn initiatief.

Essed zei vanmiddag als panellid in het programma Welingelichte Kringen op radio ABC dat van minuut tot minuut duidelijk is wat er zich plaatsgevonden heeft op 8 en 9 december. Wie heeft de beslissingen genomen, wie in het tribunaal zaten, wie het doodvonnis heeft uitgesproken en wie het heeft uitgevoerd. Hij verwijst naar de documenten die beschikbaar zijn. Essed noemde het rapport van het Nederlandse Juristencomité van februari 1983, het ooggetuige verslag van Roy Horb, Decembermoorden 1982 van de hand van ex-minister Jan Sariman. Verder is het rapport van de VN-rapporteur Amos Wako, waarin is geconstateerd dat het om standrechtelijke executies gaat.

"Laat Baboeram bevestigen of ontkennen dat er leugens verkondigd zijn door de toenmalige bevelhebber op televisie. Dan heeft de gemeenschap daar wat aan. Laat hij aangeven wat waar is en wat niet waar is, dan is hij een goede onderzoeker", meent Essed. De panellid Chas Warning vindt dat het ook om een maatschappelijk probleem gaat. Hij vindt dat de actie van Baboeram ondersteund zou moeten worden, om uit de impasse te kunnen geraken. Volgens Essed kan in een rechtsstaat deze kwestie alleen in de rechtszaal beslecht worden. Tot nu toe heeft Bouterse daar niet aan meegewerkt. Indien Bouterse uitspraken doet tijdens het interview zullen deze meegenomen worden in het rechtsproces. Essed meent dat Bouterse goede adviseurs heeft en ervoor zal zorgen dat hij geen uitspraken doet die tegen hem gebruikt zullen worden. Hij verwacht niet dat veel uit het interview zal komen.
  1. essed 8
  2. baboeram 6
  3. bouterse 4
  4. interview 3
  5. jurist 2